www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / Microsofts ställning alltför dominerande
Publicerad i Hufvudstadsbladet 26.10.1997
Microsofts ställning alltför dominerande


-Borde Microsoft tvångssplitras?
Allt fler ställer sig den frågan och nu tar myndigheter i såväl Europa som USA i med hårdhanskarna mot Microsoft med anledning av företagets monopolställning i datorbranschen.

I början av veckan meddelade amerikanska justitiedepartementet att de vidtar åtgärder mot Microsoft eftersom företaget ansågs ha brutit mot ett avtal från 1995 som skall förhindra att Microsoft missbrukar sin monopolliknande ställning i datorbranschen i samband med försäljningen av sitt operativsystem Windows. Det här var bara den senaste händelsen i en oöverskådlig serie undersökningar och kampanjer mot Microsoft.

USA behöver Microsoft

De olika undersökningarna är var och en för sig inte så spännande men att många olika myndigheter upprätthåller många olika undersökningar som har Microsofts praktiska monopolställning som gemensam nämnare är intressant. Det finns historiska exempel där amerikanska justitieministeriet tvångssplittrat olika företag som fått en så dominerande ställning i en viss bransch att det inte längre rådde konkurrens. Många av Microsofts konkurrenter och flera konsumentorganisationer anser redan att Microsoft uppnått en sådan ställning och frågan som alla ställer sig är om Microsoft kommer att tvångssplittras. Investerare tror i alla fall inte att det kommer att ske för efter justitieministeriets senaste hot steg Microsofts på börsen. En orsak till de amerikanska myndigheternas ovilja att ta itu med Microsoft kan vara att Microsoft hjälpt USA att bli världens dominerande informationsteknologination och det är en merit som inte lätt förbises. Ur amerikansk synvinkel är det naturligtvis inte så illa att ett amerikanskt företag har nästintill monopol på en så viktig och lukrativ världsmarknad.
De amerikanska myndigheternas konkurrens- och antitrustexperter har koncentrerat sig på tre olika problem: att Microsoft köpte in sig i Apple som var den största konkurrenten, att Microsoft köpt upp eller in sig i alla större företag som utvecklat teknik för TV-sändningar och videodistribution via Internet och att Microsoft utnyttjar gamla produkters monopolställning för att etablera nya produkter. Vad de europeiska myndigheterna undersöker är hemligt men det verkar rimligt att anta att det gäller samma frågor. De amerikanska myndigheterna har endast sagt att de känner till EUs undersökningar och att EU känner till de amerikanska. Mer än så vill ingen bekräfta även om det går rykten.

Vem minns WordPerfect?

Enda sedan 1990 har amerikanska myndigheterna hållit ett misstänksamt öga på Microsoft då företaget började utnyttja sitt grepp om datorindustrin genom operativsystemet ms-dos. När Microsoft ville etablera sin nya produkt Windows började de kräva högre licensavgifter av PC tillverkare som sålde datorer med enbart ms-dos förinstallerat än de som sålde sina datorer med såväl ms-dos som Windows färdigt installerat. Sedan dess har namn som WordPerfect, Lotus 1-2-3, dBase, Harward Graphics, OS/2 ersatts av namn som Word, Excel, Access och PowerPoint. För tre år sedan tvingades Microsoft skriva under ett avtal som förbjuder företaget att knyter samman försäljningen av Windows med andra produkter och nu anser justitieministeriet att Microsoft brutit mot avtalet. Den här gången handlar det om att Microsoft kräver att de PC tillverkare som förinstallerar Windows 95 också skall förinstallera företagets webbläsare Internet Explorer. Konkurrenten Netscape påstår också att Microsoft erbjuder rabatt på Windows 95 för de datortillverkare som lovar att inte sälja sina datorer med Netscapes webbläsare Navigator färdigt installerad.

En miljon dollar i böter per dag

Amerikanska justitieministeriet har bett en federal domstol vidta flera åtgärder mot Microsoft. Först och främst skulle Microsoft bli tvungen att betala en miljon dollar i böter per dag tills de slutar kräva att Windows 95 måste levereras tillsammans med Internet Explorer. Dessutom vill ministeriet tvinga Microsoft att informera sina kunder att det finns konkurrerande webbläsare som fungerar i Windows 95 och ge enkla instruktioner för hur Internet Explorer kan avlägsnas ur datorer där det redan installerats. Justitieministeriet vill också stryka delar angående "tystnadsplikt" i det kontrakt som datortillverkare måste skriva under för att få sälja sina datorer med Windows färdigt installerat, avtalet anses begränsa företags möjlighet att ge uppgifter som berör Microsoft till åklagarmyndigheter.
Microsoft påstår att de inte brutit mot avtalet från 95 eftersom Internet Explorer är en del av operativsystemet och inte en skild produkt. Enligt åklagarsidan är "sunt förnuft" tillräckligt för att förstå att det är två olika produkter och Microsofts egen marknadsföring anses framhålla Internet Explorer som en skild produkt.
Det återstår ännu några dagar innan vi får veta vem domstolen tror på men det kan hända att det inte spelar någon roll. Även om Microsoft inte kräver att företag som säljer datorer med Windows också inkluderar Internet Explorer kommer företagen ändå att göra det för Internet Explorer får kopieras gratis medan konkurrenten Netscape tar betalt för sin webbläsare.
Ifall domstolen slår fast att Internet Explorer och Windows är två olika produkter så står vi inför andra problem. Windows 98, som redan är rätt långt utvecklat, bygger helt på att operativsystemet och webbläsaren byggts ihop till en odelbar helhet och också många konkurrerande datorfilosofier, exempelvis NCn, nätdatorn, bygger på att operativsystemet och Internet integreras. Skall Microsoft vara det enda företaget som inte får integrera Internet med operativsystemet?

Microsoft i fårakläder?

De två andra frågorna amerikanska antitrust- och konkurrensexperter granskat är Microsofts 150 miljoner dollars investering i konkurrenten Apple och att Microsoft köpt in sig i alla viktiga tekniska lösningar för att distribuera video och ljud över Internet. För vanliga datoranvändare kanske det inte verkar så viktigt att Microsoft har monopol på s.k. streaming teknologi men denna teknologi är kärnan i försöken att sammanföra datorn och tv:n vilket kan komma att vara något revolutionerande ifall det lyckas. Dessutom har Microsoft köpt in sig i ett stort kabel-tv bolag, grundat en egen nyhetskanal, MSNBC, tillsammans med tv-bolaget NBC och köpt upp ett stort företag som arbetat med den elektronik som behövs för att integrera PC, Internet och TV. Eftersom mediamonopol är en känslig form av monopol har detta väckt myndigheternas uppmärksamhet.
Microsofts ärkefiende Apple har varit ett av företagen som upprätthållit skenet av att det finns alternativ i branschen och att Microsoft inte har monopol. När så Apple stod på ruinens brant var Microsoft tvungen att skjuta till 150 miljoner dollar och sin prestige för att hjälpa Apple och upprätthålla uppfattningen om valmöjlighet. I samband med investeringen kunde Microsoft ändå inte låta bli att kräva att även alla Appledatorer skall levereras med Microsofts Internet Explorer färdigt installerat istället för med Netscapes webbläsare. Microsoft fick genom affären också insyn i Apples mediateknologi QuickTime vilket ytterligare förstärker Microsofts monopolgrepp om streamingteknologin.
Under ett seminarium nyligen fick Microsofts chef Bill Gates frågan ifall han oroar sig för att Microsoft skall tvångssplitras. Gates svarade att han ofta tillfrågas av anställda ifall de borde sätta sig in i antitrustfrågor men han svar är att de inte behöver det eftersom sådant inte berör Microsoft.
Tiden får visa om de kanske ändå borde ha gjort det.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.