www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: personminor
Publicerad i Hufvudstadsbladet 14.09.1997
På nätet: personminor


Varje månad dör eller lemlästas 2000 män, kvinnor och barn av personminor och över hundra miljoner minor finns utspridda och väntar på fler offer.
Som bäst pågår en konferens i Oslo där ett totalförbud av personminor förbereds. Konferensen har fått mycket uppmärksamhet bland annat eftersom Princessan Diana arbetade för ett förbud av minor och här i Finland har frågan också väckt mycket debatt eftersom landets officiella ståndpunkt tycks bli att inte understöda ett totalförbud.

Förbjud minorna! www.rb.se/kampanj/
Rädda barnen är en av Nordens ljudligaste förespråkarna för ett totalförbud av minor och de har även varit med om att ta fram ett nytt utkast till en ny minkonvention. Här finns också information om hur liten militära nyttan personminor anses vara för Sveriges armé.

Landmines: The Human Cost www.redcross.org/temp/landmine.html
Amerikanska Röda korset har på sina sidor en bildserie över vad landminor leder till, bilder av offer från olika länder. Angola, Sarajevo, Cambodja, Tjetjenien, Sudan…

Cambodia - Prosthetics and Rehabilitation Project www.redcross.org/intl/cam2.html
Cambodja är ett av de värst drabbade länderna i världen med uppskattningsvis 10 miljoner minor som fortfarande väntar på att bli upptäckta, på ett eller annat sätt. Amerikanska röda korset har en informationssida om sin verksamhet där, från minrensningsoperationer till tillverkning av proteser.

Land Mine Information Center www.care.org/action/landmines/
Care är en av världens största utvecklings och hjälporganisationer och de använder ett kraftigt bildspråk i sin kampanj mot personminor. Här finns kartor över var minor tillverkas och var de ligger utspridda. Mängden information är mindre än hos vissa andra organisationer men informationen är istället väl redigerad och mycket av informationen koncentrerar sig på hur personminor hämmar utveckling och hjälparbete i drabbade områden.

Landmines must be stopped www.icrc.org
Internationella röda korset är en av de stora drivande krafterna bakom kampanjen att totalförbjuda personminor. Gå till deras speciella "Landmines must be stopped" sidor via huvudsidan genom att klicka på kampanjbanderollen. Här finns massvis med information om problemet ur röda korsets synvinkel, vilka konferenser som pågår och som är planerade och vad röda korset gör för att hjälpa de drabbade.

Seven days in a minefield www.icrc.org
"Må du aldrig följa i mina fotspår, min son". Under Internationella Röda korsets sidor mot personminor finns en nämnvärd reseskildring från Cambodja, "sju dagar i ett minfält". Den direkta adressen är för lång för att skriva ut här så gå via huvudsidan.

Oneworld online: Landmines www.oneworld.org/landmines/index.html
Här finns för tillfället dagligen uppdaterade nyheter som berör landminor, framför allt tal från FNs konferens i Oslo om totalförbud. Här finns också bakgrundsinformation om landminor, var de används, hur de används, var de tillverkas och så vidare.

Robert Isfeld 1962 - 1994 mars.ark.com/~blisfeld/
Rober Isfeld dog i Kroatien för tre år sedan när han som kanadensisk FN soldat deltog i att söka och förstöra minor. Hans bror Brian har upprättat en webbsida till Roberts minne med ett starkt personligt budskap om minor och om det fredsbevarande arbetet.

United Nations Demining Database www.un.org/Depts/Landmine/
Förenta Nationerna påstås ha mycket information om minor och projekt runtom i världen för att rensa upp minfält. När denna artikel skrevs var det tyvärr omöjligt att nå sidorna.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.