www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / Äger "Network Solutions" Internet?
Publicerad i Hufvudstadsbladet 26.07.1997
Äger "Network Solutions" Internet?


"Den svåraste störningen hittills på Internet" läser vi i tidningarna. En mängd .com och .net adresser har slutat fungera och total kaos uppges råda på Internet. Journalister ställer skarpa och analytiska frågor: "fungerar www.nokia.com?"
Låt HBl avslöja vad som verkligen hände torsdagen den 17 juli och de bakomliggande politiska och ekonomiska intressen som gjort ".com frågan" så explosiv.

Pröva att skriva in adressen 131.228.7.11 i din webbläsare. Just det, 131.228.7.11 och www.nokia.com är samma sak. Men det finns naturligtvis två skillnader, den sistnämnda versionen är enklare att komma ihåg och den kostar.
Dessa adresser kunde jämföras med våra namn och personbeteckningar. Ett namn är enklare att komma ihåg men när vi promenerar in på hälsovårdsscentralen och säger vårt namn matas det in i datorn och matchas mot en personbeteckning som vi egentligen identifieras med.
När du skriver in "www.nokia.com", som är enkelt att komma ihåg, slår din webbläsare upp adressen i ett register och matchar det mot ett så kallat ip-nummer, i detta fall alltså "131.228.7.11" som datorn egentligen identifieras med.
Registret över vilka nummer som döljer sig bakom vilka adresser lagras i speciella namn-servrar som finns utspridda på Internet.

.com = $$$

Det blir allt viktigare att synas på Internet och för att synas krävs en bra Internetadress. Om du vill hitta ett större företag på nätet idag behöver du antagligen bara skriva in www.företagsnamn.com för att hitta det. Visst kunde exempelvis Nokia använda sig av www.nokia.fi, men hur många spanjorer vet att Nokia är ett finländskt företag och hur många amerikaner vet ens att Internet sträcker sig utanför USA? För ett företag som vill synas globalt är den internationella företagsadressen ".com" ett måste.
InterNIC är organisationen som i sista hand kontrollerar alla Internetadresser. I praktiken har InterNIC överlåtit nästan all kontroll över nationella adresser till nationella organisationer. Finländska ".fi" adresser kommer snart att skötas av teleförfaltningscentralen medan exempelvis svenskarna sköter sina ".se" adresser genom högskolornas samorganisation Sunet. Kontrollen över ".com" adresserna har InterNIC däremot hållit fast vid med händer och tänder och tjänar nu stora pengar på att registrera dem för 100 dollar styck och dessutom kräva 50 dollar per år i hyra för varje adress. I fjol registrerades över en halv miljon .com adresser.
Ännu för fyra år sedan registrerade InterNIC adresser kostnadsfritt och verksamheten betalades i praktiken av amerikanska staten genom National Science Foundation. I och med att Internet blev populärare och antalet registreringar exploderade, samtidigt som Internet blev ett alltmer kommersiellt, beslöt NSF låta ett privatföretag, Network Solutions, sköta InterNICs verksamhet.
Network Solutions befinner sig alltså sedan fyra år i en lukrativ monopol- och maktsställning som gett dem mycket pengar men också många ovänner. InterNICs monopolställning och arbetsmetoder har länge debatterats men när Network Solutions i början av månaden meddelade att de vill bli börsnoterade och att de anser sig äga själva .com-adressrymden tog diskussionen ny fart. Strax därefter drabbades InterNIC av flera missöden som knappast skulle ha kunnat komma mer olämpligt.

AlterNIC kapade InterNIC

Network Solutions sköter alltså endast InterNIC på uppdrag av NSF och samarbetsavtalet upphör i mars nästa år och NFS har redan meddelat att de inte kommer att förnya avtalet. Naturligtvis tänker Network Solutions inte ge ifrån sig sin guldhöna utan kamp. Nu har Network Solutions meddelat att de anser sig äga hela .com-adressrymden genom den infrastruktur de byggt upp för att sköta den. Idén är att de som tar över InterNICs verksamhet skall bli tvungna att hitta på någon ny adressändelse och att Network Solution skall få fortsätta registrera de populära och etablerade .com adresserna i egenskap av ett vanligt privatföretag.
En av InterNICs främsta kritikerna har varit AlterNIC, ett företag som vill vara ett alternativt InterNIC. Gång på gång har AlterNIC lyckats väcka debatt om huruvida InterNICs monopol borde brytas genom att ge andra företag möjlighet registrera .com adresser eller helt nya adresstyper som .sex eller .biz. Den mest synliga protesten gjorde AlterNIC efter att InterNIC uppgett sig äga .com adress-systemet. AlterNIC lyckades bryta sig in i namn-server systemet och omdirigera adressen "www.internic.net" till AlterNICs webbsidor. Veckan därpå kapade AlterNIC Network Solutions adress www.netsol.com. Det var naturligtvis mycket genant för Network Solutions att deras främsta kritiker kunde gå in och ändra i InterNICs adresslistor på det här viset.
En olycka som också minskat på förtroendet för InterNIC drabbade det amerikanskt företag WebCom som plöttsligt upptäckte att deras adress www.webcom.com inte längre existerade. Någon hade sänt ett fax till InterNIC i WebComs namn och bett att få adressen raderad.
Network Solutions situation försvåras ytterligare av att USAs justitiedepartementet undersöker huruvida företagets monopolställning kräver juridiska åtgärder.
Network Solutions ägs av Science Applications International som utfört en rad forsknings- och ingenjörsuppdrag för amerikanska underrättelsetjänsten och denna koppling har också oroat många.

Försvunna adresslistor

InterNICs största PR-olycka var den uppmärksammade adressolyckan torsdagen den 17 denna månad. En icke namngiven ingenjör vid InterNIC förberedde en rutinuppgift: att sända ut en uppdaterad adresslista till världens namn-servrar. Av någon anledning skapade InterNICs databasprogram en inkorrekt lista över .com och .net adresser. InterNIC har haft liknande problem tidigare och har installerat ett varningssystem för att förhindra inkorrekta listar från att distribueras. Ingenjören ignorerade av någon anledning varningen och sände ändå ut listan. Problemet medförde att en stor mängd adresser helt enkelt föll bort ur registret och de som försökte använda en sådan adress för att se en webbsida eller sända ett e-post meddelande fick ett felmeddelande om att adressen inte existerade. En ny korrigerad lista sändes ut efter fyra timmar, men på grund av hur namn-servrarna är organiserade tog det åtminstone ett dygn innan problemet var ut världen. InterNIC sänder endast ut informationen till de allra viktigaste namn-servrarna och därifrån kopieras informationen sedan vidare enligt ett hierarkiskt mönster ut till de allra minsta servrarna.
Tekniskt sett var olyckan ingen katastrof, men det som oroat många i branschen är att en mycket liknande olycka ägde rum endast två veckor tidigare.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.