www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: ministerier
Publicerad i Hufvudstadsbladet 26.05.1997
På nätet: ministerier


Statsrådet presenterade stolt sina förnyade webbsidor för en tid sedan. Eftersom statsrådet i praktiken är landets ministerium skall vi nu granska de olika ministeriernas sidor, ur en finlandssvensk synvinkel. Här följer de betygsatta med grundskolevitsord. Tre ministerier underkändes.

Utrikesministeriet www.vn.fi/um/finfo/svenska/findruo.html
Stiligt! Utrikesministeriet går konsekvent under namnet "Virtual Finland" på nätet och försöker verkligen leva upp till namnet. Det här ministeriet bryr sig mer i extern information än alla andra ministerier tillsammans.
Betyg: 9

Undervisningsministeriet www.minedu.fi/uvm.html
"Ministry of Education" torde vara vad adressen är en förkortning av. Här finns mycket information och sidorna är såväl stiliga som tekniskt lyckade. Undervisningsministeriet föregår med gott exempel i alla avseenden.
Betyg: 9

Trafikministeriet www.vn.fi/lm/svenska/index.html
Här finns ungefär lika mycket svenskspråkig information som vid finansministeriet och vid Jord- och skorgsbruksministeriet men här förs informationen fram på ett mycket effektivare och mer tilltalande vis.
Betyg: 8

Finansministeriet www.vn.fi/vm/svenska/finmin.htm
Visst finns här en del information på svenska men på något vis har man lyckats lägga upp sidorna på ett mycket oinbjudande vis.
Betyg: 7

Jord- och skogsbruksministeriet www.mmm.fi/sverige/default.htm
Se på adressen: Sverige? Vad då Sverige?
I övrigt begränsar sig Jord- och Skogsbruksministeriets sverigeinformation till en sida. I och för sig har man gjort rubrikerna gröna, bytt typsnitt för texten och till och med pressat in texten i en

för att få en stilig spalt, men ändå verkar det hela lite torrt.
Betyg: 7

Social- och hälsoministeriet www.vn.fi/stm/svenska/index.html
"Postbox" är skrivet på svenska, "Helsingfors" på finska och "telefon" på engelska. Mycket vit bakgrund, lite svart text och ett urblekt blått logo. Informationsmässigt finns här sju länkar till vidare information. På den engelska sidan finns det 14.
Betyg: 7

Handels- och industriministeriet www.vn.fi/ktm/svenska/verksam.htm
Den samlade svenskspråkiga informationsmängden här skulle antagligen fylla ett tredjedels maskinskrivet ark. Man har visserligen försökt pigga upp sidan med en stilig pappersaktig bakgrund och en ritad bild av en byggnad, men texten utstrålat ett slags "det här skrevs för tre år sedan för att det måste finnas något på svenska" -sken.
Betyg: 6

Statsrådet kansli www.vn.fi/vnk/svenska/index.html
Sorgligt tråkiga gråa sidor gjorda i Word Perfect. Här finns en sida som sammanfattar statsrådets uppgift och en annan som mycket kort beskriver statsrådets organisation.
Betyg: 6

Miljöministeriet www.vyh.fi/ym/se/mm.html
Miljöministeriet har tre meningar på svenska där vi uppmanas gå till något av de tretton regionala miljöcentralernas sidor i stället. Av dessa är det sedan faktiskt några som har vidare information på svenska.
Betyg: 5

Inrikesministeriet www.intermin.fi/sm/svenska/Welcome.html
Tre meningar på svenska beskriver Inrikesministeriets uppgift. Senast någon rörde den svenska sidan var den 15 maj 95. "Intermin" i webbadressen står föresten för "Ministry of Interior".
Betyg: 5

Försvarsministeriet www.vn.fi/plm/kielet.htm
"Den här sidan är under konstruktion." I övrigt finns här bara kontaktuppgifterna i all korthet på svenska och engelska.
Betyg: 4

Arbetsministeriet www.mol.fi
Den allra sista länken heter "työlinja - arbetslinjen" och döljer en mening på svenska. I övrigt är det bara finska som gäller på Arbetsministeriet, eller Ministry of Labour som ministeriets Internetadress är en förkortning av.
Betyg: 4

Justitieministeriet www.vn.fi/om/index.html
Här finns endast ett enda svenskt ord: "justitieministeriet" och om man klickar på det kommer man till engelsk information om nämnda ministerium.
Betyg: 4Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.