www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: museer med information på svenska
Publicerad i Hufvudstadsbladet 11.05.1997
På nätet: museer med information på svenska


Museernas uppgift är långt att visa upp sig och det de förvaltar och följaktligen har museer varit rätt flitiga när det gäller att komma med på Internet. Material på svenska kan det däremot vara lite värre med. Här följer de 15 museer jag funnit på nätet med någon som helst information på svenska.

Aboa Vetus & Ars Nova www.aboavetusarsnova.fi/svenska1.htm
Åbos rätt nya stolthet, det moderna konstmuseet och den arkeologiska utgrävningen som finns under samma tak invid Aura å. De svenska sidorna väntas bli klara nu under våren.

Aines konstmuseum www.tornio.fi/museo/aine_swe.htm
Konstmuseet i Torneå med finländsk konst från 1814 till idag. Materialet på svenska är lite knapphändigt men de försöker. Endast några av utställningarna berörs på svenska medan samlingarna och själva museet endast presenteras på finska.

Amos Anderson konstmuseum www.yomi.fi/anderson
Ett av de få museum som har precis lika mycket information på svenska som på finska, eller kanske man kunde säga lite. Här finns bara datumet och rubriken för den aktuella utställningen, adressen, öppenhållningstider och biljettpriser.

Finlands svenska skolmuseum www.nykarleby.fi/tur/tur12.htm
En bild, ett telefonnummer, 58 ord och ett skrivfel. Men de finns på nätet i samband med Nykarleby stads hemsida.

Helsingfors stads konstmuseum lasipalatsi.lib.hel.fi/taidemuseo/museor.htm
En kortfattade men informativ text om själva museet men ingenting om pågående utställningar.

Helsingfors stadsmuseum www.hel.fi/kaumuseo/stadsmus.html
En välorganiserad hemsida med kort men bra information om stadsmuseet, arbetarbostadsmuseet, sprutmästarens gård, sederholmska huset, domarby museum, spårvägsmuseet, villa hagasund och barnmuseet.

Huittinen museum www.huittinen.fi/Nahtavyydet/museo1.html
En kort och stilig presentation av museet på finska, engelska och svenska i form av bilder och beskrivningar av sex föremål i samlingarna.

Jeppo hembygdsmuseum www.nykarleby.fi/tur/tur18.htm
En presentation som i sin enkelhet till och med utklassar Finlands svenska skolmuseums. Detta är likaså närmast ett sevärdhetstips och ingen riktig hemsida.

Mellersta finlands museum www.jkl.fi/ksmuseo/museoswe.htm
Mellersta finlands museum är både landskapsmuseum och Jyväskyläs stadsmuseum. Sidan är närmast en administrativ presentation av museet och endast de permanenta utställningarna nämns.

Museet för finländsk konst Ateneum www.fng.fi/fng/html2/se/art/collecti/ateneum/level2
Du kan välja att bekanta dig med Ateneum antingen genom en vanlig guidad rundtur eller genom rundturen "barnens Ateneum". Alternativt kan du direkt gå in på en viss stilepok.

Museet för nutidskonst www.fng.fi/fng/html2/se/art/collecti/contempo/level2
Här finns sex olika textspäckade guider till modern konst som "varför ser konstverken inte ut som konst" eller "hur upplöste konsten sina konturer". Du kan också gå direkt in på en epok från 50-talet till idag.

Museet för utländsk konst, Sinebrychoff www.fng.fi/fng/html2/se/art/collecti/sinebryc/level2
Museet grundar sig på Paul och Fanny Sinebrychoffs donationer till staten 1921. Här presenteras målningarna, miniatyrerna, ikonerna och silversamlingen.

WAM www.tku.fi/wam/svenska.htm
Museet som går under det häftiga namnet WAM beskrivs mycket kortfattat och på bristfällig svenska. Med tanke på hur exempelvis Jyväskylä stadsmuseum presenterar sig på svenska är detta beklagligt.

Åbo konstmuseum www.weppi.fi/tutam
Åbo Konstmuseum, denna slottsliknande byggnad med sin framträdande plats i stadsbilden presenteras så väl på svenska att vi nog kan förlåta den bristfälliga informationen om WAM. Sidorna är tekniskt avancerade och här presenteras samlingarna, museets historia och kommande utställningar. Jag misstänker att vi får tacka Åbo konstmusei vänner r.f. för att det finns så omfattande information på svenska.

Österbottens museum www.vaasa.fi/cult/pohjmus_sv.htm
Österbottens museum grundades 1895 och har enligt egen utsago konstsamlingar som tillhör de främsta i landet. Här presenteras såväl själva museet som olika utställningar.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.