www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: e-post adressregister
Publicerad i Hufvudstadsbladet 27.04.1997
På nätet: e-post adressregister


En fråga jag fått otaliga gånger de senaste åren är: hur hittar jag en persons e-post adress? Det finns tyvärr inga kompletta register över e-post adresser men det finns några bristfälliga register i vilka du med lite tur kan finna den du söker. De som nämns här är praktiskt taget de enda som finns och jag har i all hast prövat dem med att söka efter mig själv och några av mina vänner.

Eemeli www.eemeli.net
Ännu i höstas var Eemeli ett rätt komplett finländskt e-post adressregister men så är inte längre fallet. Eemeli hade samlat in e-post adresser på olika sätt från Internet utan att personerna i fråga gett sitt samtycke till att finnas med i Eemelis register. Av juridiska orsaker fann Eemelis upprätthållare det bäst att radera alla dessa adresser och idag ingår endast de personer som på eget initiativ matat in sina uppgifter i Eemelis register, vilket är förhållandevis få. Här fann jag endast mig själv (och nu talar vi alltså om adresser).

WhoWhere www.whowhere.com
Här har du antagligen de bästa chanserna att hitta någon för i registret ingår 10 miljoner e-post adresser och 1,5 miljoner människor har självmant matat in sina uppgifter och då ofta kompletterat namn och e-post med adress till hemsida, telefonnummer och kanske information om hobby. Här är det också möjligt att söka efter e-post brevvänner med likartade intressen, eller väldigt annorlunda intressen om man så föredrar. Hälften av de bekanta jag prövade söka efter fanns med i registret vilket gör WhoWhere till klar testvinnare.

Four11 www.four11.com
Det ursprungliga och populära e-post adressregistret. Här ingår tyvärr endast sådana som självmant matat in sina uppgifter och det märks. Däremot finns här hela USAs telefonkatalog och eftersom alla i e-post registret matat in sin information själv är informationen kvalitativt mycket högre än i exempelvis WhoWhere. En trevlig detalj är att de som finns med ombetts skriva in vilket universitet de studerat vid och så vidare så i framtiden kanske det är möjligt att finna gamla studievänner genom Four11, eller så påstås det i alla fall i marknadsföringen. Men ännu ser det inte så lovande ut för jag hittade ingen annan än mig själv här.

Internet Adress Finder www.iaf.net
Internets snabbaste e-post adressregister säger de själva. Nå, små register söker man ju snabbt igenom... Här hittade jag absolut ingen som jag prövade att söka på men jag sände i alla fall in mitt namn och e-post adress ifall någon annan skulle söka efter mig här i framtiden. Rätt seriös ser servicen i alla fall ut så kanske den har en framtid bara den får växa till sig.

BigFoot www.bigfoot.com
Internets största e-post register säger de själva, men det säger de alla. Här lyckades jag inte heller hitta en enda av de personer jag prövade söka efter. Jag hade för avsikt att anmäla mina kontaktuppgifter till registret men anmälningsblanketten såg ut att ha vissa anknytningar till en kommersiell tjänst som BigFoot också erbjuder så jag vandrade vidare istället för att försöka tyda blanketten, och tydligen har även andra gjort på samma vis.

InfoSpace www.infospace.com
Världens största e-post register! Var har vi hört det förr? Om man nöjer sig med ett telefonnummer kan man välja mellan 112 miljoner nordamerikaner i registret, men det internationella e-post registret är mycket magert för att vara "världens största". En sökning på Pekka gav bara fem personer i hela världen med det förnamnet, varav en intressant nog tillhör Eemelis personal. Tydligen är icke-amerikanska adresser inte speciellt välrepresenterade.

Switchboard www.switchboard.com
Inte världens största men nog världens "hetaste", "mest attraktiva" och "banbrytande" e-post register. Och jag som tänkt kalla det ytterligare en kombinerad e-post / telefonnummerkatalog. Inte heller här lyckades jag finna en enda person i min lilla testgrupp.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.