www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: Kina
Publicerad i Hufvudstadsbladet 30.02.1997
På nätet: Kina


Kina har av olika orsaker figurerat i nyheterna den senaste tiden så låt oss betrakta landet via Internet. I den information totalitära stater sprider ut brukar propagandan vara så överdriven vi enkelt kan urskilja den ur den övriga informationen. Men Kina kan bättre än så. Visst måste Kineser fortfarande registrera sig hos polisen för att få en Internetanslutning och visst spärras fortfarande adresser som www.cnn.com och www.amnesty.org men de spärrade adresserna har blivit färre och Kineserna på Internet fler.

China Internet Information Center www.china.or.cn
Det här är en av den Kinesiska statsmaktens viktigaste ansikten utåt. Den enkelt stiliga sidan med rubriken som "Taiwan", "Hong Kong" och "mänskliga rättigheter" får det hela att se ut som om det tillhörde någon oppositionsrörelse med bas i USA. Här finns såväl tunga politiska analyser, till exempel av Jiang Zemin utspel gentemot Taiwan, som kulturella/tursitfrämjande bildreportage.

China Education and Research Network www.edu.cn
Kinas högskolenätverk utgör stommen för Internet i Kina och det är också CERNET som sköter registreringen av nya kinesiska Internetadresser, dvs adresser som slutar på ".cn". Här kan man få saklig information om Internets tioåriga historia i Kina, pågående projekt och framtidsvisioner. Kinas första Internetförbindelse till omvärlden gick 1988 via Karlruhe universitetet i Tyskland, 1993 drogs en direkt kabel till Stanford University i USA och idag används en rad kablar och satellitlänkar.

Peking University www.pku.edu.cn
Här finns exempel på varför de kinesiska myndigheterna till och med varit villiga att tumma på övervakningen för att snabbare utvidga Internet: länkar efter länkar till information om Internationella vetenskapliga konferenser i Kina. Idag är ekonomisk tillväxt det viktigaste, till och med i Kina, och för det behövs vidöppna kommunikationskanaler såväl för utbildningsväsendet som för företagen. Pekings universitet är endast ett av tiotals kinesiska universitet med Internetanslutning.

Karsing Online www.karsing.guangzhou.gd.cn/index.htm
Det första vi ser är rubriken "Vår älskade kamrat Deng Xiaoping", tillsammans med en foto och en kort hyllning till den bortgångne ledaren, "den store marxisten, proletarismens store revolutionären". Direkt därefter finns två länkar till rapporter från kinesiska aktiemarknaden. Vad kunde vara mer beskrivande för Kina idag?
Karsing är en många privata Internetleverantörer som dykt upp senasate tiden i Kina och som erbjuder Internetanslutningar åt såväl företag som privatpersoner.

Human Rights in China www.igc.apc.org/hric
HRiC är en människorättsorganisation som övervakar hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Kina. Ursprungligen grundades HRiC av Kinesiska akademiker men idag är det en Internationell organisation som stöds framför allt genom Olof Palme stiftelsen. Här kan vi ta del av situationen i Kina just nu hur HiRC genom olika projekt på gräsrotsnivå försöker förändra situationen.

China Daily / Business Weekly www.chinadaily.net
China Daily är en engelskspråkig dagstidning och ekonomisk inriktning och Kinas viktigaste språkrör gentemot resten av världen. Tidningen har 150.000 prenumeranter i 150 länder och trycks såväl i Hong Kong som New York. Systertidningen "Business Weekly" igen beskriver förlaget anspråkslöst som Bibeln för utländska affärsmän med anknytning till Kina. I BW finns de senaste marknadsanalyserna, ekonomiska trenderna, företagsnyheter, lagstiftning rörande handel och så vidare. Dessa båda tidningar finns nu tillsammans på Internet sånär som på fotografier och reklamer.

Chinese Culture china.pages.co.cn/chinese_culture/culture.html
Årtusenden av Kinesisk kultur sammanfattad på en webbsida. Från Konfusius och Taoism till Kinesisk opera och arkitektur. Här finns det allt samlat. Och om du vill ha mer detaljerad information är det bara att klicka vidare och till exempel lära sig det komplicerade systemet bakom de tolv djuren som symboliserar olika år i den Kinesiska kalendern.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.