www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: religion i svenskfinland
Publicerad i Hufvudstadsbladet 19.01.1997
På nätet: religion i svenskfinland


Internationellt är "on-line religion" ett hett ämne nu. Allt från halvt bortglömda asaläror till Vatikanen finns nu på Internet. Religiösa samfund har historiskt sett varit först och störst på att dokumentera och att sprida budskap. Internet borde alltså vara en lika historisk händelse för världens religiösa samfund som Guthenbergs uppfinning i tiderna. Men det är det inte. Det som dominerar nätet idag är sex, teknologi, underhållning och handel. Religionen är närmast en kuriositet som väcker vår uppmärksamhet tack vare, mer eller mindre seriösa, djävulsdyrkare, Tor-anhängare och självutnämnda profeter. Och här i Finland, ett av Internets föregångsländer, är det idag svårt att förstå varför vi gjorde en religiös symbol till landets flagga. Men låt oss ändå se vilken finlandssvensk information vi kan finna.

Bahá’í koti.kolumbus.fi/~bahai
Bahá’í anses av anhängarna vara den yngsta världsreligionen. Antalet anhängare uppskattas till sex miljoner och centret är Haifa i Israel. Grundtanken i Bahá’í är att förmå världens religioner att närma sig varandra för att uppnå världsfred.
Sidorna upprätthålls av Bahá’í i Esbo och allt material finns på finska, svenska och engelska. Sidorna är kanske de mest anspråkslösa i den här kategorin vilket faktiskt är helt trevligt. Överlag är sidorna väl upplagda, snabba och informationen enkel att finna.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland www.evl.fi/svenska
Sidorna är vackra och texterna exemplariskt komprimerade med den rätta balansen mellan lättläslighet och informationsrikedom. Internets snabbhet försöker de också utnyttja för här finns såväl en händelsekalender som en nyhetssida. Dessvärre är uppdateringstakten lite långsam för förstasidan pryds av en reklam för ett kommande julprogram ... tre veckor efter att det sändes.
Om John Vikström finns också rätt omfattande information, komplett med en rad tal, och det är möjligt att sända honom, och många andra, e-post.

Finska missionssälskapet www.mission.fi/FMS/FMS.html
Sidorna är stiliga och här förefaller finnas mycket information såväl i färdiga paket för skolor som om de svenskspråkiga missionärerna och deras arbetsfält. Dessvärre är det inte så enkelt att se de här sidorna på grund av diverse tekniska problem.

Teologiska Institutet i Finland www.clinet.fi/~teolinst/svenska.html
Teologiska institutet finns till eftersom "undervisningen i statens universitet t.o.m. kan skada tron på Guds ord och Jesu försoninsgverk". Informationen är begränsad till en sida med korta punkter om vad TIF är, varför de finns, vad de gör och deras kontaktuppgifter.
Ett fotografi av byggnaden eller någon aktiv skulle pigga upp sidan avsevärt.

Åbo Svenska Metodistförsamling www.abo.fi/metsku/metsko.htm
Bakom den förrädiska adressen där ena ‘metsku’ stavas med ‘u’ och den andra med ‘o’ döljer sig lite väl röd-vit och blinkande men i övrigt mycket proffsig sida. Informationen är omfattande och välorganiserad. Här finns såväl material ur församlingens tidning "Kom och Se" som information om kören och deras program. Dessutom är det möjligt att via sidan lämna ett förslag till böneämne eller fylla i gästboken. Just att fylla i gästboken har flera personer från olika håll i världen passat på att göra.

Oasrörelsen i Svenskfinland www.megabaud.fi/~oas
De överlägset mest tilltalande sidorna visuellt sett står Oasrörelsen för. "Vi vill att kvaliteten skall vara hög för det är Guds sätt att jobba." Oasrörelsen arbetar för andlig väckelse inom Lutherska kyrkan.
Dessvärre är länkarna till de olika sidorna utspridda i en rätt stor mängd text på första sidan och kanske lite svåra att överblicka.

Katolska kyrkan site.inet.fi/katt/6svenska.htm
Katolska kyrkan får ett plus i marginalen för att de faktiskt försöker erbjuda något på svenska. De egentliga webbsidorna är på finska men här finns länkar till ett flertal artiklar på svenska. Det första jag fick syn på var "Bön för de kristnas enhet med Marias hjälp" i samband med ett tal av påven angående religionsfrihet. Trots att bönen är kort och enkelt utformad innehåller den anspelningar på treenigheten, vilket torde vara tillräckligt för att åtminstone några kristna samfund skall känna sig överkörda av försoningsbönen.

Bibeln http://www.gospelcom.net/bible?language=Swedish
Inte riktigt finlandssvenskt, men 1917 års översättning av bibeln tillhandahållen av "projekt Runeberg" är tillräckligt för att kvalificera. Via den här svenskspråkiga sidan kan man effektivt söka i Bibeln, man kan till exempel skriva in ett sökord och få se alla de verser där ordet ingår. Det går också att begränsa sökningen till vissa delar av bibeln.
Det kan vara lite svårt att skriva in sidans adress i vissa webbläsare. Gå via www.gospel.com, välj ‘Bible Gateway’ under ‘GCN Features", klicka ‘Go’ och på den nya sidan väljer du ‘Swedish’.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.