www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: Ryssland<
Publicerad i Hufvudstadsbladet 05.01.1997
På nätet: Ryssland<


Som inledning kan varje läsare dra sig till minnes något av de otaliga bevingade ord som vi finländare har myntat om vår granne i öster. Därefter fortsätter jag med att konstatera att Ryssland i snabb takt etablerat sig på Internet, så snabbt att många säkert skulle bli överraskade om de viste hur många ryska falskärmshopparklubbar, skivbolag och så vidare som nu finns på nätet.
Mycket information är på engelska eftersom ryska bokstäver ställer till med problem. För att kunna ta del av de sidor som är på ryska behövs en rysk version av Netscape som kan hämtas från www.netscape.com.

Russia on the Net www.ru
Den enda adressen du behöver komma ihåg om du vill besöka Ryssland via Internet, och dessutom en enkel adress att minnas. Det här är en hierarkisk länklista till webbsidor i Ryssland indelade i kategorier som massmedia, forskning, kultur, stat och så vidare.

St. Petersburg www.spb.ru
Ett utmärkt exempel på i vilken utsträckning och hur framgångsrikt Ryssland etablerat sig på Internet. Det här huvudsakligen en startpunkt, en hierarkisk länklista, för de som söker information om St. Petersburg.

Karelia www.karelia.ru
Jodå, också ryska karelen är synligt på Internet tack vare universitetet i Petroskoi. Välkomsthälsningen till turister
och investerare kompleteras med bilder av leende män i stiliga kostymer, soliga Petroskoi och idylliska insjölandskap. Allt står i skarp kontrast till den dystra bild finländska nyhetsmedierna målat upp. Det är fashinerande hur några musklickningar kan vidga ens vyer. Här finns också information på finska.

Moscow Guide www.moscow-guide.ru
Moskva fyller 850 år 1997 vilket ytterligare höjt stadens Internetprofil. Moscow Guide är en huvudsakligen kulturorienterad guide men här finns också information för den som vill lära känna stadens varuhus eller natklubbar.

Russian government Internet Network www.gov.ru
Även den ryska statsmakten vill synas på Internet men än så länge har de inte hunnit riktigt lika långt som de komersiella intressena i landet. De engelskspråkiga länkarna här ser lovande ut men de flesta leder än så länge ingenstans. Men en officiell bild av Kreml på Internet tillsammans med den i de här sammanhangen alltför vanliga engelska frasen "under konstruktion" har ett symboliskt värde.

St. Petersburg Times www.spb.ru/times
Även ryska tidningar har etablerat sig på Internet och en av de som varit med längst är den engelskspråkiga "St. Petersburg Times". Här kan läsa ett flertal artiklar av varierande slag ur det senaste numret eller söka bland artiklarna i arkivet.

The Russian Chronicles www.f8.com/FP/Russia/index.html
FocalPoint f/8 är en spännande källa för fotojournalism på Internet och deras "Ryska krönika" är ett exempel på detta. Följ med på en resa från Vladivostok till St. Petersburg, 8100 fashinerande kilometrar i ord och bild. De tekniska arrangemangen kring projektet är också intressanta.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.