www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: ambassader
Publicerad i Hufvudstadsbladet 22.12.1996
På nätet: ambassader


Ambassader och Internet passar inte riktigt ihop. Medan ambassader är till för att sköta kontakterna mellan två specifika länder är Internet globalt. Men å andra sidan har ambassader mycket sådan information som människor ofta söker på Internet.
Många länder har valt en av sina ambassader i ett stort engelskspråkigt land för att också fungera som en slags virtuell ambassad på Internet. De flesta ambassader med internationella hemsidor finns i Washington, men några också i Ottawa och London. Storbritannien har själv ingen sådan ambassad men är det enda landet vars ambassad i Finland har en hemsida.
I vissa fall kan uppgiften också ha fallit på något generalkonsulat, antagligen beroende på var det tekniska kunnandet finns. Många av dessa ambassader skriver uttryckligen att deras uppgift är den traditionella i landet där de befinner sig, men att de dessutom betjänar världens Internetanvändare.
Allmän politisk, ekonomisk och social information såväl som turistinformation är det behändigt att söka via dessa ambassader. Dessutom har ambassaderna ofta bra länkar till sidor i landet och utgör därför en naturligt startpunkt för någon som letar efter webbsidor i ett speciellt land. De flesta ambassader har också e-post adresser listade och om vi har allmänna frågor och behärskar engelska kan det kanske vara enklare att sända ett e-postmeddelande till Washington än att försöka ta kontakt med landets ambassad här i Finland.
Finland ambassad i Washington finns med som jämförelse, och det kan dessutom vara roligt att ta del av den virtuella rundturen i den berömda ambassadbyggnaden som färdigställdes 1994.

Argentina (Washington) www.ar/cwash/homepage/

Australien (Washington) www.aust.emb.nw.dc.us/

Brasilien (Washington) www.brasil.emb.nw.dc.us/

Cape Verde (Washington) www.capeverdeusembassy.org/

Estland (Washington) www.estemb.org/

Filippinerna (Washington) www.sequel.net/RPinUS/

Finland (Washington) www.finland.org

Frankrike (Washington) www.info-france-usa.org/

Georgien (London) www.darafeev.com/georgia.htm

Grekland (Washington) www.greekembassy.org/

Haiti (Chicago) shrike.depaul.edu/~nmercero/

Island (Washington) www.iceland.org/

Indonesien (Ottawa) www.prica.org

Israel (Washington) www.israelemb.org

Italien (Washington) www.italyemb.nw.dc.us/italy/index.html

Kenia (Washington) www.cybertech-mall.com/kenya.html

Kina (Washington) www.china-embassy.org/

Kuwait (Ottawa) ourworld.compuserve.com/homepages/kuwait/

Libanon (Washington) www.embofleb.org/

Litauen (Washington) www.seas.gwu.edu/guest/latvia/

Mexiko (Ottawa) www.DocuWeb.ca/Mexico/

Norge (Washington / New York) www.norway.org/

Nya Zeland (Washington) www.emb.com/nzemb/

Pakistan (Washington) http://www.imran.com/Pakistan/Pakistan_Embassy.html

Polen (Washington) www.wtinet.com/wti/pe.htm

Rumänien (Washington) www.embassy.org/romania/

Saudiarabien (Washington) imedl.saudi.net/

Spanien (Ottawa) www.DocuWeb.ca/SiSpain/

Storbritannien (Helsingfors) www.ukembassy.fi/

Sverige (Washington) www.sweden.nw.dc.us/sweden/

Sydafrika (Washington) www.southafrica.net/

Sydkorea (Washington) korea.emb.washington.dc.us/

Tjeckien (Washington) www.czech.cz/washington/

Turkiet (Washington) www.turkey.org/turkey/

Turkmenistan (Washington) www.infi.net/~embassy/

Ungern (Boston) www.hungary.com/boston-consul/

Uruguay (Washington) www.embassy.org/uruguay/

Venezuela (Washington) venezuela.mit.edu/embassy/Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.