www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / Internet Expo - Internet för avdelningschefer
Publicerad i Hufvudstadsbladet 27.10.1996
Internet Expo - Internet för avdelningschefer


Kostymer och fyrfärgsbroshyrer stog högt i kurs under Internet Expo i Dipoli förra veckan och en mobiltelefon var nästan lika viktig som biljetten. Några knepiga tekniska frågor hade utställarna tydligen inte väntat sig, men så var ju åldersgränsen också 17 år. Speciellt de större utställarna tycktes ha hyrt in extra personal på basen av deras utseende för att dela ut karameller. Någon enhetlig linje för mässan var omöjligt att finna men den representerade väl situationen på Internet: mycket material men lite av värde. Men visst fanns här en nyhet.

NC - morgondagens PC?

En av de intressantaste nyheterna i branschen har varit en lågpris Internetdator, en NC (Network Computer). En NC är en minimalistisk dator som är helt beroende av en Internetanslutning. En NC saknar till exempel hårdskiva och hämtar istället det program du vill köra från en centraldator någonstans på Internet. Direkt ny är idén inte för fram till början av 80-talet var det vanligt att större företag hade en centraldator i källaren som alla använde via utspridda terminaler.
En av NC:ns starkaste förespråkare är Oracles chef Larry Ellison och Oracle var väl representerade på Internet Expo.
-Tyvärr vet jag inte riktigt något om produkterna, säger den unga damen i Oracles skjorta och skyndar sig att sträcka fram en korg med karameller åt mig.
Nedhukad bakom en dator i Oracles monter sitter en ung man iklädd Oracles skjorta och eftersom han inte ser ut att ha någon karamellkorg inom räckhåll frågar jag honom om Oracle har någon NC att visa upp, det var ju trots allt redan i Januari Oracle visade upp sin NC på en mässa i Japan.
-Inte ännu, men till nästa mässa här i Finland skall vi försöka få med en. Men har du besökt Sun, de lär ha en NC med sig?

Små datorer...

-Det här är en nyhet, utbrister en ung kille i en Sun skjorta när han ser att jag fotografera deras NC.
När jag svarar att den förefaller vara mässans enda nyhet sträcker han förtvivlat ut händerna mot ett par kostymklädda unga män som står och jämför sina mobiltelefoner.
-Jag vet! Men ingen här tycks ha förstått det!
Nåväl, Sun har kanske inte heller ansträngt sig för att dra blickarna till sin NC. En skylt där det står "Java Consol" ger inte den där rätta känslan av att något revolutionerande håller på att hända. Själv skulle jag säkert ha missat den utan tipset från Oracle.
Någon imponerande syn är Suns NC inte heller. En låda i klassisk dator-beige och inte mycket större än en cd-romspelare ställd på kant. I själva verket är det en vanlig SparcStation utan hårdskiva i en ny låda. Det enda nya med maskinen, utöver idén, är egentligen operativsystemet: JavaOS. Men inte ens operativsystemet lagras i maskinen.
-När du slår på datorn hämtas den nyaste versionen av operativsystemet automatiskt från centraldatorn. Det här är en dröm för systemadministratören. Ett företag som uppdaterar ett program behöver bara byta programmet i en dator, centraldatorn, och inte i 50 eller 500 olika datorer. Eftersom absolut ingenting lagras i användarens egen dator behöver man bara hålla ordning på en dator, just centraldatorn, säger Jaakko Salminen.
Trots att Suns NC endast är en prototyp känns den stabil och Java OS är som vilket annat grafiskt operativsystem som helst och ser nästan identiskt ut med X11 för Unix.
Oberoende av hur NC-idén slår igenom så ser framtiden ljus ut för Sun som länge varit föregångare när det gäller större maskiner än persondatorer och denna marknad har nu åter börjat växa.
-Internet har helt klart skapat en ny boom för stora serverdatorer, webbservrar, säger Salminen.
Nu försöker Sun alltså dessutom diversifiera sig genom sina NC planer och genom ett nära samarbete med Apple som gör Macintosh persondatorerna. Suns nätverksanpassade programmeringsspråk Java har också blivit något av en grundpelare i hela webben och licensieras av praktiskt taget alla företag i branschen, från Microsoft till IBM.
Trots att det går så bra för Sun hade de inga karameller att bjuda på. En snabb sväng via "finländska" ICL, det där brittiska företaget i japansk ägo som tillverkar MikroMikko datorerna, och frågan "vad är det ni förevisar här" har önskat resultat: en utsträckt karamellkorg och ett ursäktande leende.

och STORA datorer

Ett annat stort namn när det gäller stora datorer är Digital, eller DEC som de också kallar sig, och de var väl representerade på mässan. Digital är företaget bakom den populära sökmaskinen Alta Vista (altavista.digital.com) som har över 21 miljoner besök per dag. Ursprungligen var Alta Vista ett experiment för att visa hur väl Digitals 64-bitars operativsystem kan hantera oerhörda informationsmängder, dvs ett register med texter från 30 miljoner webbsidor, men sedan Alta Vista blev tillgänglig för allmänheten har det vuxit till företagets största PR tillgång.
De datorer Digital hade ställt upp för allmänheten såg ut som små kylskåp men var ändå småsaker i jämförelse med Digitals största maskiner som den AlphaServer 8400 med tio processorer på 437 MHz var, 6000 MB RAM och en hårdskiva på 210 000 MB som sköter om Alta Vista. Trots att de utställda datorerna inte var de kraftigaste var det något absurt men tilltalande i att köra Netscape på en 64-bitars processor på 300 MHz, ungefär som att köra långtradare i vardagsrummet. Det torde inte komma som någon överraskning att Digital tillhör de som inte gillar tanken på en minimalistisk Internet-dator. Digitals representanter framhåller också gärna hur programmen hela tiden växer och att det skulle vara en plåga att hålla på att hämta till exempel Microsofts ordbehandlingsprogram Word fram och tillbaks över ett nätverk.

Internetleverantörer utan nyheter

De tre stora Internetleverantörerna EUnet, Tele och Kolumbus var naturligtvis på plats och hade absolut ingenting nytt att komma med. Dessutom fanns några mindre Internetleverantörer på plats, bland annat ClariNET, som till skillnad från konkurrenterna faktiskt haft som målsättning att erbjuda service också på svenska. Efter att en längre tid haft en länk till information på svenska och där på engelska upplyst besökaren om att sidan ännu inte är i bruk, har nu hela sidan försvunnit.
Den antagligen minst besökta montern på hela mässan tillhörde Business Software Alliance, men så delade de heller inte ut karameller. Faktum var att människor inte ens gick i närheten av den här montern. BSA är en internationell organisation som representerar de stora programtillverkarna. Till BSAs verksamhet hör bland annat att genom information förebygga olaglig kopiering av datorprogram, att påverka lagstiftningen och att vidta rättsliga åtgärder mot de som ändå kopierar.
-Vi har också en "hotline" dit människor kan ringa, anonymt om de så vill. Ungefär hälften av de som ringer vill fråga något om vad man får och inte får göra och andra hälften ringer för att tipsa oss om någon som använder olagligt kopierade program, säger Marja Laitinen.
När det gäller Internet och brottslighet kommer man också lätt in på brandväggar och sådana erbjöds på mässan, bland annat av företaget Stonewall. En brandvägg är ett system för att avgränsa en organisations interna datornät från Internet så att inte oönskade personer eller material (t ex virus) kan komma åt företagets datorer från Internet.
-Den här branschen växer, företag har börjat inse riskerna med att ansluta sig till ett kaotiskt nätverk med tiotals miljoner användare, säger Olli Mikkonen.

Moderna hantverkare

Jarmo Markkanen är en modern hantverkare, han gör webbsidor för Interweb Design.
-Har er tidning en hemsida ännu, är Markkanens första fråga när jag presenterat mig.
Egentligen är frågan onödig för han vet precis vilka finlandssvenska dagstidningar som har hemsidor. Han följer noga med vilka företag som har hemsidor och hur de ser ut. Enligt Markkanen är det först nu som företag börjat fästa uppmärksamhet vid hemsidans kvalitet och börjar vara beredda att verkligen satsa på sin hemsida. Nu är företag till och med beredda att satsa ett par hundra tusen mark på sin hemsida.
-Hur framtiden ser ut för oss? Här under en period dubblerades omsättningen varje månad och den växer fortfarande kraftigt.
Trots webbens popularitet har boken ännu inte dött, åtminstone såg det inte så ut på mässan. Men så var det också frågan om böcker som handlar om datorer. Men mitt bland alla dessa teknikinriktade böcker får jag syn på en roman av Kafka. Hur passar den här in här frågar jag förbluffat försäljaren.
-Varför inte, svarar försäljaren, på Internet finns ju också lite av allt.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.