www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: html
Publicerad i Hufvudstadsbladet 15.09.1996
På nätet: html


Det är inte speciellt svårt att lära sig göra www sidor och Internet är fyllt av information om ämnet, såväl för nybörjare som för de främsta experterna.

Presentera information på WWW
www.ida.liu.se/~miker/skoldata/html/html.html#Start
Den bästa svenska informationen om hur man gör egna www sidor döljer sig tyvärr bakom en lång och krånglig adress men låt inte det avskräcka dig. Den här informationen är avsedd för totala nybörjare och den innehåller allt viktigt utan att bli avskräckande lång. Texterna är lättförståeliga och de tekniska begrepp som används förklaras ingående. Materialet är i huvudsak indelat i "introduktion", "bruksanvisningar" och "referensmaterial".

Webmonkey
www.webmonkey.com
www.någonting.com adresserna håller på att ta slut så nya företag är tvungna att hitta på allt mer exotiska namn för sina hemsidor. Ordet "monkey" i adressen syftar på det engelska ordet för skiftnyckel, www.monkey.com är alltså tänkt som ett flexibelt "verktyg" för den som vill bygga upp www-sidor. Det här är en slags facktidskrift för de som behärskar åtminstone grunderna. Här finns såväl nyheter som berör sidmakare och ingående artiklar om olika finesser i www.

Microsoft
www.microsoft.com/workshop/
En av de bästa källorna till information för såväl totala nybörjare som experter är något överraskande Microsoft. En praktikant vid Microsoft var tvungen att lära sig hur WWW-sidor egentligen är uppbyggda och han delar frikostigt med sig av sina erfarenheter i form av nybörjarguider för de som vill göra egna www-sidor. Här finns allt från den absoluta början till de mest avancerade tekniska detaljerna kring www. De här sidorna är dessutom utomordentligt stiliga och lockar i sig besökaren att lära sig göra avancerade sidor.

Netscape
www.netscape.com/assist/index.html
I första hand erbjuder Netscape ren teknisk information om HTML och Netscapes egen www-läsare men här finns också tillämpad information. Under rubriken "skapa webb källor" (creat web sites) kan besökaren välja mellan tre kurser: "nybörjare", "längre hunnen" och "expert". Här finns också en slags nyhetstidning, insider newsletter, för lite längre hunna sidmakare som innehåller mängder av trevliga tips och knep.

The World Wide Web Consortium
www.w3.org
Alla www-sidor är uppbyggda med HTML instruktioner och HTML standarden slås officiellt fast av the World Wide Web Consortium (W3). De här sidorna är inte avsedda för nybörjare men redan en grundläggande förståelse av HTML är tillräckligt för att besökaren skall få ut något av sidorna. Här finns såväl de officiella standarderna som utkast till nya standarder för hur www-sidor skall byggas upp. Det kanske bästa är att W3, till skillnad från Microsoft och Netscape, ger opartisk och allmängiltig information om HTML.

Beginners guide to HTML
www.ncsa.uiuc.edu/General/Internet/WWW/HTMLPrimerAll.html
Det här dokumentet brukar betraktas som den bästa startpunkten för nybörjare och det var här jag själv lärde mig HTML. Texten börjar bli rätt gammal men grunderna i HTML har inte förändrats. Den här texten är också en lång sida och är alltså enkel att skriva ut, till skillnad från de flesta andra guider. En utskrift av den här texten bredvid tangentbordet är ofta allt som behövs för att skapa även lite mer avancerade www-sidor. En svensk översättning av det här guiden finns numera på http://ecsdg.lu.se/HelpDocs/HTMLPrimer.html.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.