www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: kryptering
Publicerad i Hufvudstadsbladet 18.08.1996
På nätet: kryptering


Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä www.tietotie.fi/vahti/vahti.html
Statlig finländsk information om, huvudsakligen, datorsäkerhet men också om kryptering. Finansministeriet har tillsatt en tillfällig kommission för att se över datorsäkerhet och de har kommit fram till en hel del, fastän det mesta endast förefaller vara nya frågor. Här finns också länkar till andra officiella europeiska och internationella hemsidor om datorsäkerhet och information om pågående projekt på EU nivå.

Cryptography in Europe www.modeemi.cs.tut.fi/~avs/eu-crypto.html
En startpunkt för europeisk information om kryptering. Här finns länkar till liknande sidor men också mängder av dokument och artiklar om kryptering. Bland annat kan vi här hitta artiklar om krypteringens juridiska situation i olika länder just nu och olika usenet artiklar som postats om kryptering i Europa. Tyvärr är sidorna en aning långsamma.

Electronic Frontier Foundation www.eff.org
En ideell amerikansk organisation som arbetar för yttrandefrihet, personlig integritet och tillgång till information på Internet. Det här är Internets motsvarighet till Amnesty International. Här finns omfattande arkiv över artiklar om kryptering och en kontinuerligt underhållen lista med nyheter om krypteringsfrågor. är alltså en amerikansk organisation men när EU började tala om att förbjuda kryptering lovade EFF oroade européer att komma till undsättning. Det här är antagligen den största, bäst organiserade och mest inflytelserika organisationen på området.

The International PGP Home Page www.ifi.uio.no/~staalesc/PGP/
Effektiva krypteringsprogram som PGP är belagda med exportbegränsningar i USA och får inte föras ut ur landet. Om du vill ha en kopia av PGP är det alltså bäst att du kopierar den Internationella versionen, PGPi, istället. PGPi är precis det samma som amerikanska PGP men kringgår den amerikanska lagstiftningen genom att distribueras från punkter utanför USA. Den officiella internationella PGP hemsidan finns i Norge och härifrån kan du gratis ladda ned nyaste PGPi versionen för olika datorer.

PGP FAQ ftp://mantis.privateI.com/pub/ir/PGP.FAQ
Vill du veta mer om PGP? Det här är endast en sida med information om PGP, men så är den också lång (190 kB). Här finns mängder av vanliga frågor om PGP och deras svar i omfattande men lättförståelig form. Informationen om få andra datorprogram börjar med meningen "Användningen av PGP väcker många politiska och juridiska frågeställningar."

Bli vapensmugglare! http://dcs.ex.ac.uk/~aba/rsa-perl.html
Krypteringsprogram är alltså belagda med exportförbud i USA men det märkvärdiga är att de klassificeras som vapen. En grupp som motsätter sig det föråldrade exportförbudet uppmanar till civil olydnad genom att bli internationella vapensmugglare. Någon har lyckats skriva RSA enkrypteringsalgoritmen, som berörs av exportförbudet, på tre rader så att man enkelt kan inkludera det i slutet av varje e-post meddelande. RSA algoritmen går även att få tryckt på en t-skjorta - ett måste för alla storsmugglare.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.