www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: hierarkiska länklistor
Publicerad i Hufvudstadsbladet 11.08.1996
På nätet: hierarkiska länklistor


Om vi vill hitta något på Internet så vänder vi oss ofta till en sökrobot men alltför ofta ger sökrobotarna oss 37 649 sidor att välja mellan. Om vi söker ett speciellt ämne är det ofta mycket enklare att utnyttja en hierarkisk länklista istället.

Tele www.inet.fi
Teles "centralgata" har ungefär tio huvudkategorier. Under "affärscentrer" finner man till exempel länklistor över försäkringsbolag, affärer och fastighetsförmedlare och under "Finlandcentret" finner vi partier, kommuner och så vidare. Indelningen är dock långt ifrån självklar för här finns till exempel en "hälsovårds- och socialcentret" som kolliderar med "Finlandcentret" och "handelscentret" som lätt förväxlas med "affärscentret". Här finns huvudsakligen inhemska länkar men listorna har kompletterats med utländska länkar som är utmärkta med avvikande färg.

Radio City www.linkkiopas.fi
De privata telefonbolagen står bakom Radio Citys länklistor som är fyllda med snygg grafik och plågsamt långsamma med vanligt normalsnabbt modem.
Linkkiopas är mycket omfattande med en kort beskrivning och ett vitsord för varje länk. Helhetsintrycket är ändå en aning ytligt Linkkiopas står på gränsen mellan å ena sidan en seriös och omfattande länksamling och å andra sidan underhållande länktips. Tyngdpunkten ligger på internationella länkar och de inhemska länkarna har alla klämts in under ett och samma huvudämne: "Finland".

Serveri www.serveri.net/hakemisto
EUnet som tillsammans med Tele och de privata telefonbolagen är en av de tre stora kommersiell Internetleverantörerna står bakom Serveris länklista. Här finns över 2500 länkar sorterade under nio huvudämnen. Helhetsintrycket för genast tankarna till amerikanska Yahoo som är alla hierarkiska länklistors moder. På serveri finns också en lista över alla nya inhemska www-sidor.
Förvånansvärt nog har Serveri, sin storlek till trots, problem med att hållas uppe och ibland får man helt enkelt inget svar från den här adressen.

Sunet www.sunet.se/sweden/main-sv.html
Sunet som är de svenska högskolornas Internetleverantör försöker inte ens dölja att deras omfattande länklista till svenska www resurser inspirerats av Yahoo. Layouten är identisk till Yahoo Sunet har till och med valt samma symbolspråk, till exempel betyder "@" att samma underkategori finns under flera huvudrubriker.
Den här länklistan täcker endast svenska länkar men det gör den också mycket väl. Om vi till exempel väljer huvudrubriken "Kultur" så kan vi vidare välja mellan underrubrikerna "Dramatik", "Arkitektur", "Poesi" och mängder av andra delområden.

Yahoo www.yahoo.com
Det här är Originalet trots att den endast har två år på nacken. En amerikansk tidning har skrivit att Yahoo är för Internet vad Linné var för botaniken och det låter rimligt.
Yahoo omfattar tiotusentals länkar sorterade i en hierarki som alltså kommit att stå modell för andra länklistor runtom i världen. Ursprungligen hade Yahoo också en av de främsta sökrobotarna men den har nu övergetts och istället har Yahoo slutit ett avtal med Digital för att få använda deras Alta Vista sökrobot.
Det här är den absoluta startpunkten för den som söker Internationellt material.

Magellan www.mckinley.com
En av de organisationer som lyckat profilera sig i förhållande till Yahoo är McKinleygruppens Magellan. I förhållande till Yahoo finns här färre länkar, trots att det dyker upp tusentals nya varje vecka, men de som finns är betydligt noggrannare recenserade. Magellans specialitet är att tilldela de recenserade sidorna en, två, tre eller fyra stjärnor. De recenserade sidorna har sedan rätt att bära Magellans emblem med rätt antal stjärnor och de flesta tre och fyrstjärniga hemsidor utnyttjar möjligheten. Alla de recenserade sidorna finns i en hierarkisk länklista tillsammans med antalet stjärnor och recensionen.
Till skillnad från konkurrenterna är Magellan inte så USA centrerad och det finns också en fransk och en tysk Magellan. Namnet kommer föresten från den portugisiske 1500-tals upptäcktsresande Ferdinand Magellan.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.