www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / Jättarnas kamp
Publicerad i Hufvudstadsbladet 28.07.1996
Jättarnas kamp


För att kunna röra dig på Internet behöver du ett program, en www-bläddrare. De två stora tillverkarna är Microsoft och Netscape och de för en hård kampen för att göra sin egen bläddrare till den bästa och populäraste.

Enda sedan Microsoft introducera sin Internet Explorer för att utmana Netscapes Navigator har kampen varit hård men aldrig så hård som nu, aldrig har de två bläddrarna varit så jämnstarka.
För två veckor sedan skrev jag att Netscapes Navigator 3b5 var den vidlyftigaste www-bläddraren och att den formligen körde över Microsofts Internet Explorer 3b1. Men det var då. Som tur var skrev jag också att IE 3b2 var på väg och kanske skulle komma att överraska.

Förhandsversionens förhandsversion

Den intensiva kampen har lett till att vare sig Microsoft eller Netscape vågar låta kunderna vänta på följande version av bläddraren skall bli helt klar utan erbjuder förhandsversioner av bläddrarna. Bägge företagen har valt versionnummer 3 för sina bläddrare och "b5" respektive "b2" efter versionnumret anger vilken förhandsversion, betaversion, det är frågan om.
Första förhandsversionen av Internet Explorer, alltså IE3b1, var så ofärdig att den nästan var oanvändbar. IE3b1 slutade att fungera jämt och ständigt och många av de funktioner Microsoft utlovat i version 3 av sin bläddrare såg man inte ens några spår av i första förhandsversionen. IE3b1 var ett desperat försök att hålla uppe allmänhetens intresse för Microsofts bläddrare och ge ett sken av att Microsoft hade något att ställa emot förhandsversionerna av Navigator. Risken är att de många problemen med IE3b1 istället skrämde över användarna till konkurrenten. Microsoft var faktiskt så desperata att få ut en förhandsversion att de under en kort tid erbjöd en förhandsversion av första förhandsversionen.
När IE3b2 dök upp för en vecka sedan förändrades allt och plötsligt var Microsoft den självsäkra parten.

Två olika företag

Microsoft och Netscape är som natt och dag. Microsoft är företagsjätten som ständigt presenterar enorma vinster och vars största orosmoment tycks vara statliga anti-monopol åtgärder. Netscape igen har knappt förtjänat några pengar alls ännu och lever på investerarnas förhoppningar om stora framtida vinster. Netscape gick i spetsen för en grupp Internetorienterade företag som inte gjort någon vinst men som lockade investerare genom att vara aktiva i det som förväntades bli morgondagens Klondyke. När Netscape börsnoterades ifjol steg aktierna snabbt från 14 USD till 87 men nu är de nere under 50.
Det speciella är att såväl Netscape som Microsoft delar ut sina bläddrare gratis. Netscape kräver visserligen att personer som inte studerar eller arbetar vid någon läroinrättning skall betala en låg licensavgift men väldigt få har brytt sig om det. De allra nyaste versionerna kan enkelt laddas ned från www.microsoft.com respektive www.netscape.com.
Det som håller Netscape vid liv, utöver modiga investerare, är Microsofts konkurrenter. Netscape har blivit en sköld bakom vilken en mängd små företag radat upp sig i hopp om att tillsammans kunna stå emot jätten Microsoft. Den vinsert företagen förväntas göra skall komma från systemen de säljer till de företag som bygger upp och sänder ut www sidor. Pengar skall också komma indirekt tack vare den kontroll de får över trafiken och handeln på Internet när, förhoppningsvis, en stor del av människorna använder just deras www-läsare.

Framsporrade finesser

Www sidor byggs upp med speciella kommandon, till exempel och på varsin sida om ett ord för att ordet skall skrivas ut med fet (bold) text. De här instruktionerna följer en standard som kallas HTML (Hyper Text Markup Language) som fastslås av IETF (Internet Engineering Task Force) och standarden utvecklas ständigt. Bägge bläddrarna understöder alla instruktionerna i HTML 3.2 med undantag av Navigatorn som fortfarande saknar understöd för en instruktion men det kommer att åtgärdas till nästa förhandsversion. Utöver HTML standarden har både Netscape och Microsoft varit duktiga på att hitta på egna instruktioner. Det här höll på att urarta till ett stort problem men idag samarbetar de bägge företagen med IETF för att utveckla HTML under någorlunda kontrollerade förhållanden.
Konkurrensen har naturligtvis medfört mängder av finesser i bägge bläddrarna men Navigatorns möjligheter att använda plug-ins, tilläggsmoduler, från utomstående företag som ger nya finesser, till exempel animationer, är Netscapes kanske starkaste sida. Microsoft har naturligtvis noterat detta och nu är det möjligt att i Internet Explorern utnyttja plug-ins gjorda för Navigatorn. Långtifrån alla plug-ins fungerar i Internet Explorern men Microsoft jobbar med problemen.
Internet Explorern hardessutom ett eget system för tilläggsmoduler som kallas ActiveX. Ännu finns det inte alls lika många ActiveX tilläggsmoduler för Internet Explorer som det finns plug-ins för Navigatorn. ActiveX har ändå förutsättningar att bli populärt eftersom det är enkelt att skapa ActiveX tilläggsmoduler. Lyckligtvis är det nu möjligt att använda ActiveX tilläggsmoduler i Navigatorn på motsvarande vis som plug-ins används i Internet Explorern.
En annan av Navigatorns fördelar har varit att Navigatorn funnits för så många olika typer av datorer medan Microsofts Internet Explorer endast fungerat på en PC med Windows. Den kraftiga konkurrensen har dock lett till att Netscape tvingats prioritera den viktigaste marknaden, PCn med Windows. Microsoft igen har nu också lyckats göra Macintosh versioner av IE och det går rykten om att något utomstående företag kommer att göra Unix versioner av Internet Explorern.
Java har blivit en viktig del av www och bägge programmen understöder det. Java är ett system som gör det möjligt att bygga in små program i www-sidor. Än så länge används Java huvudsakligen för enkla specialeffekter som animationer och text som rullar över skärmen. Idag har bägge www-bläddrarna den senaste Java tekniken inbyggd och kan köra Java program ungefär tio gånger snabbare än tidigare.
Idag måste en www-bläddrare också kunna göra annat än bläddra www sidor. Såväl Internet Explorer som Navigator har inbyggt understöd för e-post och nyhetsgrupper. Netscapes längre erfarenhet av de här funktionerna är uppenbar men också Internet Explorern klarar bägge uppgifterna med hedern i behåll.

Windows blir bläddrare

Konkurrensen och kraven på ständiga förbättringar har tvingat fram ständiga "förhandsversioner" som ändrar från månad till månad. En slutgiltig version är rätt onödig när användarna ständigt vill ha något nytt. Redan nu innan de slutgiltiga tredje versionerna av de bägge bläddrarna är klara så har förhandsversioner av version fyra börjat dyka upp.
Netscape har inte så storslagna planer för Navigator 4 utan siktar främst på att förbättra och utveckla det som finns redan nu.
Microsoft däremot tänker dra full nytta av att deras operativsystem Windows är världens populäraste. Version 4 av Internet Explorern kommer att smältas ihop med resten av Windows så att den knappt kommer att kunna urskiljas längre. Om Microsoft lyckas väl med detta så kommer de att stärka sitt grepp om Internet radikalt. Men Microsoft har förutspåtts en snabb seger över Netscape flera gånger förut och tre fjärdedelar av världens www-bläddrare kommer fortfarande från Netscapes.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.