www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / Internet ett bra redskap när man söker jobb
Publicerad i Hufvudstadsbladet 21.07.1996
Internet ett bra redskap när man söker jobb


Idag är Internet den kanske bästa kanalen för att finna lediga arbetsplatser. Alla lediga jobb som arbetskraftsbyråerna känner till finns uppräknade på Internet och via Internet är det dessutom enkelt att komma åt de mängder av arbetsplatser som privata och statliga organisationer runtom i världen annonserar ut.

Det är enkelt och bekvämt att söka arbete via Internet; informationen är tillgänglig då du har tid att söka, dygnet runt, och du vill behöver du inte begränsa dig till din hemtrakt eller ens ditt hemland. Även de som inte tänkt flytta utomlands kan i dessa fjärrarbetstider vara intresserade av jobb utomlands. Det finns många arbeten där arbetstagaren förväntas arbeta hemma vid sin dator och hålla kontakt med arbetsgivaren via Internet.
I dag när Internet är lika inne som stress på 70-talet kan det också vara en fördel om arbetstagaren söker ett arbete på basen av uppgifter från Internet och därigenom visar sig vara väl bevandrad i den moderna teknologin.

Arbetskraftsbyrån på nätet

-Visst är det viktigt för oss att vara med på Internet, vi vill ju ge våra kunder en så bra service som möjligt, säger Jyrki Jouppi på Arbetskraftsbyrån i Jakobstad.
Jouppi syftar på arbetskraftsbyråernas gemensamma databas över landets lediga arbetsplatser som i sin helhet finns på Arbetskraftsministeriets hemsida. Information om alla de lediga arbetsplatser som anmälts till arbetskraftsbyråerna finns alltså enkelt tillgängligt för alla Internetanvändare. Det här är naturligtvis utmärkt för alla arbetslösa internetanvändare, men det kommer att bli ännu bättre.
-Vi kommer att utöka vår service så att arbetssökande från och med början av augusti skall kunna presentera sig på våra sidor för företagen.
Den här omvända ordningen, register över arbetslösa bland vilka arbetsgivare kan välja, har blivit populär i och med den ekonomiska regressionen. Många företag har tröttnat på att lediganslå en tjänst och få hundratals ansökningar varav största delen dessutom kommer från okvalificerade personer som prövar sin lycka. Företag föredrar att plocka ut en eller några kvalificerade personer från ett välorganiserat register.
Jouppi som verkar mycket intresserad av den nya tekniken och de nya servicemöjligheter den medför understryker att det inte enbart är tillgängligt för de som har en egen internetanslutning.
-Alla arbetskraftsbyråerna har datorer till kundernas förfogande som alla kan använda.
Tyvärr måste Jouppi ändå erkänna att riktigt alla lediga arbetsplatser inte kommer till arbetskraftsbyråernas kännedom och därför inte heller till Internetanvändarnas kännedom.
-Visst finns det arbetsplatser på sidan om... Vissa arbeten förmedlas via goda vänner och till höga positioner skaffas folk ibland med hjälp av "headhunters", säger Jouppi men understryker att det endast är en liten del av arbetsplatserna som går arbetskraftsbyråerna förbi.

Fortsätt läsa tidningen!

-Visst utnyttjas Internet av nyutexaminerade, men det kunde utnyttjas ännu mer, säger Timo Lundén på Åbo Akademis Arbetsforum.
Arbetsforum är en del av Universitetens rekryteringstjänst som finansieras av utbildningsministeriet men som samarbetar tätt med arbetskraftsbyråerna. Universitetens rekryteringstjänster hjälper nyutexaminerade akademiker att finna jobb och eftersom kundkretsen ofta är van vid, och har tillgång till, Internet utnyttjas Internet också flitigt. Rekryteringstjänstens erfarenhet av Internet märks bland annat på att Arbetskraftsministeriets hemsida saknar egen länklista till Internationella arbetsrelaterade sidor utan istället hänvisar till rekryteringstjänstens lista.
-Arbetskraftsministeriets register över lediga arbetsplatser är viktig och så finns det ju motsvarande register i Sverige och Norge. Här vid Åbo Akademi tycks Norge vara intressant just nu.
Lundén har märkt att det är stor skillnad på hur arbetsplatsannonser utformas i Norge jämfört med i Sverige och Finland.
-Här räknar vi först upp stränga krav på den sökande medan det inte nämns så mycket om förmåner. I Norge igen räknas förmånerna först upp medan kraven inte alltid är så specifika. Det säger mycket om arbetsmarknadssituationen.
Utanför Norden blir uppgifterna om lediga arbetsplatser genast mer sporadiska.
-Till Storbritannien och USA har vi bra länkar, och det är ju dit, och till Tyskland, folk ofta söker sig om de söker sig utanför Norden. Nog finns det ju motsvarigheter till Arbetskraftsministeriet i andra länder också men här i Norden verkar vi vara föregångare när det gäller att ha information på Internet.
De som använt www mycket har säkert lagt märke till att många företag runtom i världen ofta har uppgifter om lediga tjänster på sin hemsida.
-Det kan nog ofta vara en imagefråga för företag att visa upp lediga platser trots att de kanske inte söker arbetstagare så aktivt. Men säkert kollar de människors ansökningar och det lönar sig alltid att försöka. Att söka arbete är ett arbete i sig. Och sluta inte läsa tidningen för där kan finnas tjänster som inte anmälts någon annanstans, säger Lundén.

Statlig service

Alla tjänster meddelas alltså inte till de statliga arbetsplatsförmedlingarna utan annonseras till exempel endast i tidningar eller via privata förmedlare. Det här betyder inte att de skulle vara onåbara via Internet. Till exempel platsanonserna i "Tekniikka & Talous" finns sammanfattade på www.talentum.fi/tektal/paikat.html. Uppdateringsfrekvensen är densamma som tidningens och sammandraget omfattar endast en mycket kort beskrivning av tjänsten, vilket företag det gäller, telefonnummer och när ansökningstiden utgår.
Det lönar sig naturligtvis att granska alla källor när man söker jobb men i Norden kommer vi som tur är lång med den centrala statliga servicen.
I Finland upprätthåller Arbetskraftsministeriet (www.mol.fi) en lista över alla lediga arbetsplatser som anmälts till arbetskraftsbyråerna. Listorna uppdateras dagligen mellan klockan 04:15 - 04.45 och då är sidorna inte tillgängliga. På torsdag morgon innehöll listan 2729 lediga arbetsplatser. Alla arbetsplatser är hierarkiskt sorterade och lätta att hitta. Det är också möjligt att söka bland alla arbetsplatserna med olika villkor och sökord.
I Sverige upprätthåller Arbetsförmedllingen en www-sida som kallas Platsautomaten (www.umu.se/af/). I fjol anmäldes ungefär 340 000 jobb till Arbetsförmedlingen och i torsdags på morgonen innehöll Platsautomaten 6587 lediga platser. Alla tjänster är sorterade såväl ortsvis som yrkesvis. Platsautomaten innehåller också skilda listor för tillfälliga- och feriejobb och för jobb utomlands.
I Norge gör Arbeidsdirektoratet (www.uio.no/Struktur/still_arb.html) information om lediga arbetsplatser tillgänglig för Internetanvändare. Arbetena är sorterade enligt ort men inte enligt yrke. Här finns en sökfunktion där den sökande kan skriva in nyckelord men för oss som inte är så duktiga på att skriva norska hjälper det inte mycket. Norrmännen själva tycks också ha lite problem med systemet för deras antingen-eller istället för både-och tvåspråkspolitik gör att den sökande måste skriva in såväl "sykepleiere" som "sjukepleiarar" som sökord för att gardera sig.
I USA håller Department of Labor och Employment Service Agency reda på lediga arbetsplatser. De ungefär 250 000 lediga arbetsplatserna finns tillgängliga via America's Job Bank (www.ajb.dni.us) tillsammans med länkar till 130 privata amerikanska arbetsplatsförmedlare.

En av de bästa länklistorna till arbetsförmedlingar och arbetsplatsannonser runtom i världen hittar du på Finlands akademiska rekryteringstjänster (www.minedu.fi/rekrytointi/avoim.html).Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.