www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: hälsovård
Publicerad i Hufvudstadsbladet 1b.07.1996
På nätet: hälsovård


Www är opersonligt, och ibland är det en fördel. Låt oss idag se på några av de bästa www adresserna för medicinsk information som kanske är lättast att hämta från en anonym dator. För mer material med medicinsk anknytning lönar det sig att besöka www.yahoo.com/Health och www.pslgroup.com/DOCGUIDE.HTM.

Impotens www.demon.co.uk/herniaInfo/mcd.html

Uppskattningsvis 10 - 30 % av alla män drabbas regelbundet eller återkommande av Impotens. "Impotence Information Page" innehåller material från "Grosvenor Hospitals" i London och är mycket seriöst och omfattande men ändå lättförståeligt.
Till en början påpekas att de flesta fall av impotens bottnar i fysiska problem och inte psykiska som många tror och att nästan varje fall av impotens lätt kan botas. Populära myter, som att impotens nödvändigtvis skulle hänga ihop med hög ålder, avfärdas också.
De första stora informationsblocket tar upp orsakerna till impotens, till exempel hormonbrist, diabetes, blodcirkulationsstörningar eller medicinering. Även psykologiska faktorer som kan förorsaka impotens tas upp. Den andra delen handlar om vårdmetoder. Alla vanliga, såväl psykologiska som fysiologiska vårdmetoder förklaras.

Herpes www.worldpassage.net/herpeszone/

Om inte förr så när du eller din partner fått herpes så kommer du att vilja besöka Herpeszone hemsidan. Herpes är mycket vanligt och kommer i diverse skepnader, det förorsakar allt från könsherpes och munsår till bältros och vattkoppor.
Tyvärr har Herpeszone en fruktansvärd layout som gör sidorna långsamma och svårlästa och dessutom är engelskan rätt krävande men det här är ändå den bästa sidan för information om herpesvirus. Som tur är finns också en omfattande ordlista på Herpeszone som beskriver de medicinska termerna. Herpeszone omfattar allt från avancerade molekylbiologiska beskrivningar av virusets livscykel till allmänna råd om hur man skall lära sig leva med herpes.

Prostatacancer www.netpoint.net/prostate/

"Männens bröstcancer", prostatacancer, är den vanligaste formen av cancer bland män och efter att Frankrikes president Mitterrand dog i sjukdomen har den börjat ägnas lite mer uppmärksamhet. För den som vill veta mer är "Prostate Center of South Florida" den kanske bästa källan på nätet. Materialet är organiserat på ett exemplariskt vis som gör det lättöverskådligt trots att det till sin omfattning närmast motsvarar en liten bok.
Utöver en omfattande bakgrundskunskap presenteras här såväl olika testmetoder som de ökända vårdmetoderna in i minsta detalj; allt från den gamla frysbehandlingen till den allra nyaste värmebehandlingen. Trots att sidorna huvudsakligen behandlar prostatacancer tas även andra former av prostataproblem upp.

Bröstcancer http://www.cancerhelp.com/ed/

Trots att till och med filmer gjorts om kvinnors kamp mot bröstcancer har problemen inte försvunnit. Att ämnet uppmärksammas märks på antalet bröstcancer-hemsidor, men de flesta är väldigt begränsade till sin omfattning eller rent ut sagt dåliga. En av de bästa, och absolut den stiligaste, är EduCare.
Materialet här är inte enbart omfattande utan också mångsidigt, här finns texter för den drabbades partner, om barnen och texter för troende vars övertygelse vacklar eller som känner sig bestraffade. Överlag är informationen på EduCare väldigt människonära. Här och där har också länkar till uppmuntrande ord och hälsningar skjutits in.
Engelskan är inte speciellt svårförståelig och här finns dessutom en utomordentlig ordlista över den medicinska terminologin som berör bröstcancer.

Psykofarmaka www.onlinepsych.com/treat/drugs.htm

Användningen av psykofarmaka ökar ständigt också i Finland men psykiska problem är fortfarande något vi inte riktigt klarar av att diskutera. Många patienter och anhöriga känner sig hjälplösa av okunnskap kring medicinerna men nu finns många svar att finna på Internet. Judith Michelsen och Abbey Strauss, av vilka åtminstone den senare är doktor i medicin, har skrivit en sammanfattning över sju kategorier av psykofarmaka och deras biverkningar. Materialet som på papper skulle motsvara 10-20 sidor är väl organiserat men ett stort problem är att de flesta mediciner säljs under olika namn i olika länder. Alla mediciner nämns dock med såväl sitt amerikanska försäljningsnamn som sitt kemiska namn och för alltför många räcker det att veta att det ökända lyckopillret "Prozac" säljs under namnen "Fontex" och "Seroni" i Finland.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.