www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / Allt fler tidningar går in på Internet
"Vi vet vi måste vara med i leken"

Publicerad i Hufvudstadsbladet 30.06.1996
Allt fler tidningar går in på Internet
"Vi vet vi måste vara med i leken"Knappast någon vågar idag påstå att tidningar på papper går en storslagen framtid till mötes. Rädslan för att bli efter, att missa tåget, när den digitala distributionstekniken småningom lämnar det tryckta ordet bakom sig har fått tidningshusen att springa över varandra för att komma in på Internet.

"Internet är inte något viktigt för oss just nu och framtiden är svår att förutse, men vi vet att vi måste vara med i leken."
Dave Haynes representerar en stor kanadensisk tidning, "Calgary Herald", men orden skulle lika väl ha kunnat yttras vid någon liten europeisk eller asiatisk tidning. Alla vill vara med trots att ingen tycks göra några pengar på det. Idag finns så många hundra tidningar på Internet att de inte längre kan räknas noggrant.

Naturlig utveckling

När den respekterade amerikanska tidningen "The New York Times" (www.nytimes.com) nyligen öppnade sin hemsida ansåg många att ett nytt kapitel i tidningens historia påbörjats. Internet hade tagit steget från en teknokratisk och populistisk nymodighet till ett etablerat nyhetsmedium.
Det som drivit ut tidningarna på Internet är naturligtvis pengar, såväl förhoppningarna om att tjäna pengar som rädslan för att förlora. Det har beräknats att det i fjol i USA spenderades 55 miljoner dollar på reklam på Internet men att siffran kommer att ligga kring fem miljarder dollar om tre år. Alla vill vara med om att dela dessa pengar, men samtidigt är det rimligt att anta att den ökande marknadsföringen på Internet kommer att finansieras, åtminstone delvis, med minskad marknadsföring i andra medier, närmast då i tryckta tidningar.
Nyhetsflödet har hela tiden snabbats upp, från månads och veckotidningar till dagstidningar, radio, TV och nu slutligen globala satellitkanaler som CNN. Internet frigör tidningar från den tryckta teknikens bojor och möjliggör billig och snabb global spridning av texter och bilder, utan att tidningen behöver genomgå några oöverkomliga förändringar. Papperet ersätts men tidningen består.

Ute i god tid

David Haynes på "Calgary Herald" (www.southam.com/calgaryherald) tycker inte att det är speciellt viktigt för tidningen att finnas på Internet, åtminstone inte på kort sikt. Tidningen har en anställd som på heltid sköter Internetfrågorna och den långsiktiga målsättning med Internetnärvaron är enligt Haynes forskning och utveckling. -Den kortsiktiga målsättningen är att vi etablerar oss som en kanal för nischmarknadsföring och -reklam för den här verksamheten har nu nyligen börjat ta fart, säger Haynes.
Någon vinstinbringande verksamhet är Internetupplagorna inte för nästan någon tidning, men precis som Calgary Herald är många tidningar beredda att betala för att vara väl etablerade när det så småningom blir möjligt att göra vinster.
Vissa tidningar försöker täcka åtminstone delar av kostnaderna för Internetsidorna med reklamer medan andra spärrar sidorna så att endast prenumeranter av pappersupplagan kan se dem. Internetversionen av tidningen kan vara en extra service för en prenumerant då denne, till exempel, befinner sig på semester utomlands samtidigt som internetversionen kan erbjuda vissa extra finesser.

Mer än bara en tidning

Jyllands Posten (www.jp.dk) i Danmark drog igång sin Internetverksamhet på allvar i mitten av Januari. Internetversionen av tidningen, som endast är tillgänglig för prenumeranter, innehåller 80% av materialet från den tryckta tidningen samt speciella ekonomisidor som uppdateras varannan dag och nyhetsnotiser som uppdateras varje timme. Dessutom finns ett elektroniskt arkiv över tidigare nummer med vars hjälp man enkelt kan leta genom gamla artiklar efter sökord.
-Vi försöker utnyttja så mycket som möjligt av den tryckta tidningen automatiskt och sen lägga till lite för att locka våra läsare att också ta del av Internetversionen av tidningen, säger Jens Boegh som är redaktör på Jyllands Posten.
Samtidigt som Jyllands Postens hemsida utgör en extra service för befintliga prenumeranter finns där förkortade versioner av alla artiklar tillgängliga för allmänheten som skall locka nya prenumeranter.
-Ungefär 3 000 läsare besöker vår hemsida varje dag och responsen har varit god. Vi har fått över 100 prenumeranter på ett par månader och responsen på reklamen på hemsidan har också varit god.

Global Spridning

Det faktum att "China Daily" (www.ihep.ac.cn/cdaily/cdai.html), eller åtminstone kultur- och vetenskapssidorna, nu finns på Internet säger mycket om hur viktigt Internet anses vara av tidningsutgivare runtom i världen. China Daily inledde med provsidor redan i oktober 95 och öppnade officiellt sin www verksamhet i början av året. Shao Ning vill helst hålla sig till neutrala tekniska frågor och hänvisar mig vidare med mina övriga frågor. Ning avslöjar i alla fall att tanken bakom China Dailys www service är kommersiell trots att sidorna tycks kunna läsas fritt.
Det tycks finnas ett stort intresse för att följa med händelser i ett annat land, eller i hemlandet om man råkar befinna sig utomlands. Speciellt i små tidningars Internetstatistik märks intresset från andra länder. "La Prensa" (www.gbm.net/prensa) är en lokaltidning i Panama med en "pappersupplaga" på 35 000 men tidningen har varit tillgänglig via Internet i snart ett år och har den vägen över 500 läsare per dag av vilka 75% är utlänningar.
-Vi får betydligt mer respons via e-post än via normala kanaler och vi förväntar oss att intresset för Internetupplagan kommer att växa. Vi följer med spänning med den tekniska utvecklingen.

Extra service för prenumeranter

Bermuda Sun är en veckotidning som först kom in på Internet som en e-post tidning. Tidningens artiklar skickades gratis per e-post en gång i veckan till de som villa ha den men i mars i fjol övergick Bermuda Star till att distribuera tidningen via en egen www sida (www.bermudasun.org). Bermuda Sun's www sida har mellan 3000 och 4000 registrerade läsare per månad.
Enligt Ahmed ElAmin vid Bermuda Sun får tidningen mycket e-post, speciellt från Bermudabor som studerar utomlands.
-Personligen tror jag att Internet är källan till inkomster för tidningar i framtiden men vi måste anpassa oss till de krav och möjligheter vi står inför, säger ElAmin.
Ett av kraven är oftare uppdaterad information. Trots att Bermuda Sun är en veckotidning anser ElAmin att de kommer att behöva börja uppdatera åtminstone viss information dagligen. En av möjligheterna med Internet är stora databaserna över gamla artiklar bland vilka läsarna enkelt kan söka.
-Jag tror nog att vi alltid kommer att ge ut tidningen också på papper men Internet är en extra service vi kan erbjuda våra läsare och annonsörer för att hålla kvar dem. Informationen i vår tryckta tidning i kombination med Internets databasmöjligheter skapar möjligheter till förtjänster, säger Ahmed ElAmin.
"The Irish Times" är en av de större tidningar som känt av förskingrade landsmäns hemlängtan.
Una McEvoy vill inte ange några siffror men berättar i alla fall att det finns stora mängder Irländare runtom i världen, speciellt i USA, som följer med händelserna i hemlandet via tidningens hemsida som varit i bruk sedan oktober 94.
McEvoy anser att all den feedback de fått via e-post bevisa hur väl det lämpar sig att publicera tidningar på www. -Vi anser att Internet är avgörande för tidningar och vi har samlat mycket erfarenhet under de två år vi funnits på Internet.
Den som inte vill slösa tid på att sitta och bläddra bland tidningens www sidor kan prenumerera på en e-post version av tidningen som skickas ut sex dagar i veckan. E-post versionen är ett omfattande sammandrag av dagens alla nyheter som enligt McEvoy är mycket populärt bland Irländare utomlands.
-Vem vet hur framtiden ser ut, men visst vet vi idag mycket mer om Internets möjligheter än för ett par år sedan. Vi befinner oss ändå fortfarande i ett mycket tidigt skede av ett mycket dynamiskt medium, säger McEvoy.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.