www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: homosexualitet
Publicerad i Hufvudstadsbladet 26.05.1996
På nätet: homosexualitet


"Isch då! Nu fick jag syn på en sån där broschyr om homosexualitet. Man vet ju aldrig vad det kan leda till!" Så lyder texten under en karikatyrtekning som pryder svenska Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigandes WWW sida med information om homosexualitet.
För de som inte är lika rädda som den tecknade damen, eller kanske det egentligen är lika intresserade, följer här information så att vi med förnyade krafter kan intressera oss för människors sexuella läggning. Den här gången kan vi skylla vårt intresse på den pågående debatten om partnerskapslagen.

RFSL www.rfsl.se

Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande (RFSL) har nyligen ställt upp en hemsida och den är en bra startpunkt för den som vill ha information på svenska om homosexualitet. Här finns allt från internationella nyheter förbundets informationsbroschyr.
Bland broschyrerna hittar vi "homosexuellas samlevnad", "de politiska partierna och homosexuellas rättigheter" och "homosexuella i världen". Hemsidan är som sagt ny och på listan över kommande texter finns bland annat "homosexuella och barn" och "kunskap om homosexuella".
"Homosexuellas samlevnad" är en gedigen text för de som söker information och analyser av partnerskapslagarna i de olika nordiska länderna och deras följder. Här finns också texter som i detalj synar internationella organisationer som Nordiska Rådet, EU och Europarådet i homosexualitetsfrågor. Naturligtvis är det också möjligt att läsa artiklar ur RFSLs tidning "Kom Ut!".

Seta www.seta.fi

Någon information på svenska har Sexuellt likaberättigande SETA inte trots att de har på engelska. Att Seta länge gjort omfattande satsningar på modern informationsteknologi syns; hemsidan är enkelt stilig och mycket av arkivmaterialet härstammar från tiden före WWW och är fortfarande i Gopher format.
Via Setas hemsida kan man läsa om de senaste vändningarna i kampen för och emot partnerskapslagen, läsa om lagstiftningen i de övriga nordiska länderna och ta del av korta analyser av de politiska klimatet i Finland ur sexuella minoriteters synvinkel. En samling informationsbetonade artiklar finns också som berör allt från homosexualitet och armén till säker sex och orsakerna till homosexualitet. Dessutom finns här artiklar från gamla nummer av Setas tidning Z-lehti.

Rainbow Room www.crl.com/~heath/rainbow/rainbow.html

Rainbow Room är en stor men välsorterad samling länkar på en regnbågsfärgad bakgrund. Regnbågsfärgerna härstammar från den regnbågsfärgade randiga flagga som sedan 1978 blivit en allt mer etablerad symbol bland de som kämpar för homosexuellas rättigheter världen över. De pigga regnbågsfärgerna har nästan helt konkurrerat ut den gamla hedervärda men dystra rosa triangel / lambda som symboliserat homosexualitet ändå sedan de nazistiska koncentrationslägren.
Länkarna vid Rainbow Room tycks eftersträva kontroversialitet och är grupperade under religion, vetenskap, medicin och så vidare.

Kristna för homosexualitet wray.uoknor.edu/aolmcc/

Ett kors på en regnbågsfärgad bakgrund är kontroversiellt och den här hemsidan representerar de kristna som ser positivt på homosexualitet.
Här finns en lång och ingående analys av kristendomens förhållningssätt till homosexualitet skriven av Walter Barnett som är doktor i juridik och som lett såväl kristna sammanslutningar som kampen för homosexuellas rättigheter. Ett guldkorn för den som vill få lite djup i den religiösa synen på homosexualitet. En annan, mycket rörande, artikel är "ett barn lyssnar" skriven av Mary Griffith som tillsammans med sin församling fördömde sin sons homosexualitet och ovilja att bli "botad" tills sonen som 20 åring drevs till självmord. Mary Griffiths uppmaning till tolerans lämnar ingen oberörd.

Forskning om homosexualitet www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/scotts/bulgarians/science-pg.html

Om du tycker det är viktigt huruvida homosexualitet är genetiskt eller inte så är det här platsen du söker. Här kan du läsa tio av de mest kända vetenskapliga utredningar som någonsin gjorts om eventuella fysiologiska orsaker till homosexualitet. Bland annat Simon Levays hypotalamusforskning som publicerades i Science 1991 och som kanske är den mest kända av dem alla.

The Gay Games www.kwic.net/lgb-sports/gaygames

Olympiaden i Atlanta är inte den enda som står för dörren. The Gay Games som ordnades första gången 1982 är en av de få internationella homosexuella evenemang som nått över nyhetströskeln i finländsk massmedia. Gay Games III som ordnades i Vancouver 1990 samlade över 7 200 idrottare vilket var fler än i Olympiska spelen i Los Angeles 1984 och Gay Games IV i New York 1994 hade 11 000 deltagare och ordnades av över 5 000 frivilliga. Nu är det snart dags igen; Gay Games V arrangeras 1998 i Amsterdam och något av det första som ordnats är naturligtvis en hemsida på Internet.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.