www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / Många sätt göra hemsidor
Publicerad i Hufvudstadsbladet 19.05.1996
Många sätt göra hemsidor


Webhotell har blivit en populär metod att locka med organisationer i Internetruliansen. Att synas på Internet och att vara ansluten till Internet är paradoxalt nog två helt skilda saker och genom webhotell kan företag och föreningar enkelt synas på Internet utan att behöva befatta sig med teknik.

-Jag tror att den här typen av service är rätt ny vid alla företag i branschen. Vi har erbjudit Webhotell tjänster sedan årets början, säger Satu Heikkilä vid IBM.
Webhotell är en "fullpensions" version av de tjänster som redan funnits i flera år och avspeglar ett nytt sätt att se på Internet. Hittills har många företag skaffat egen utrustning och personal för att komma in på Internet men nu överlåts allt mer till utomstående byråer. Precis som företag anlitar reklambyråer för att producera TV-reklamer och sköta arrangemangen med TV-stationer anlitas nu reklambyråer för att konstruera hemsidor och hyra in dem på någon Internet distributörs dator.
-Det brukar sägas att det inte är någon idé för ett företag att själva försöka gå in på Internet om de inte är beredda att investera åtminstone ett par hundra tusen mark i teknik, påstår Heikkilä. Vi har all den teknik som behövs, kunden behöver bara skicka oss materialet som skall ingå i hemsidan så ordnar vi allt annat. Heikkilä förklarar att servicen kan röra sig från en enkel hemsida där ett företag endast vill presentera texter och bilder till avancerade handelspunkter.
-Ett företag som till exempel säljer kläder kan låta Internetanvändare beställa kläder via företagets hemsida och då gäller det att integrera det här beställningssystemet med företagets egentliga varubeställningssystem. Det här är ett exempel på det mest avancerade vi kan erbjuda företag genom vårt webhotell, säger Heikkilä som representerar en av tiotals firmor i branshen.

Sidmakare

EUnet som tävlar om titeln som landets största Internet leverantör erbjuder inte själv webhotell tjänster utan hyr ut utrymme på sina datorer via reklambyråer och andra sidmakare.
-Det vi är bra på är tekniken så det håller vi oss till och låter andra designa hemsidorna. Kunden behöver inte bry sig om tekniken utan vänder sig till något företag som bygger upp hemsidan och sedan hyr in den på våra eller någon annan Internetleverantörs dator, säger Petri Ojala vid EUnet.
De privata telefonbolagen, som visar gemensam front på Internetmarknaden i form av Internetleverantören Kolumbus, arbetar på samma sätt som EUnet.
-Vi har samarbetspartners som designar och säljer hemsidor åt företag. Sidmakarna hyr sedan utrymme för hemsidorna i våra datorer, säger Gustaf From vid Kolumbus.
De stora sidmakarna påminner enligt From om reklambyråer och arbetar i team bestående av projektledare, AD, copywriter och så vidare. Dessutom har vissa gamla reklambyråer utvidgat sin verksamhet så att de, utöver traditionella tidnings och TV-reklamer, nu även kan designa hemsidor.
Såväl From som Ojala varnar för att kvaliteten varierar dramatiskt bland de företag som sysslar med att bygga upp hemsidor och enligt Ojala finns det endast några enstaka företag som är riktigt skickliga. -Det räcker inte med att bara vara bra på teknik eller bara bra på layout, en hemsida är en helhet som kräver att sidmakaren är bra på alla delområden.
Enligt From måste ett företag vara villig att satsa en "viss summa" om de vill ha en hemsida som gör intryck men From anser att det i längden ändå blir billigare än en tidnings- eller TV-reklam. Om priset är viktigt rekommendera From att man vänder sig till någon kunnig studerande.
-Det finns duktiga studerande som kan göra rätt bra hemsidor betydligt billigare än de etablerade byråerna. Priset för en hemsida varierar kraftigt beroende på vem som bygger upp den och vad som skall ingå. En av de stora i branschen har 55 000 mark som startpris men det är möjligt att få ett komplett paket för 10 000. Den som är villig att själv försöka bygga upp hemsidan kan registrera sig själv hos någon Internetleverantör för en engångsavgift på 1000-3000 mark. Månadshyran för en hemsida på ett webhotell rör sig, beroende på Internetleverantören, mellan 500 och 2000 mark.
-HTML språket som används för att bygga upp sidorna är ju inte så svårt att lära sig och det finns gratis hjälpprogram som man kan utnyttja, säger Ojala.
Ojala understryker ändå att det svåra inte är tekniken utan innehållet. Som exempel på lyckat innehåll nämner Ojala företag som ordnat tävlingar på sina hemsidor och lyckats locka mängder av besökare. -Det är viktigt att det ser ut som om företagets eller föreningens hemsidan ständigt skulle utvecklas och förändras för annars kanske kunden inte besöker hemsidan fler gånger.
Kanske viktigast enligt Ojala är ändå att ett företag som skaffat en hemsida gör reklam för den i tidningar och annan media för annars går det lätt så att ingen vet om att hemsidan existerar.
-Företag måste lära sig att information via Internet inte når rakt ut till kunderna på samma sätt som en TV- eller tidningsreklam.

Vem gästar webhotell?

-Alla slags företag är idag intresserade av att synas på Internet. Här finns naturligtvis många företag som är involverade i datorteknik, stora företag som anser att det hör till att de syns på Internet och så finns här små och medelstora företag som har upptäckt sig ha nytta av Internet, säger Ojala.
-När ett stort företag skaffar en hemsida är det i sig ofta en nyhet som uppmärksammas i tidningar. Internet har blivit en viktig marknadsföringskanal utan att för den skulle hota de traditionella medierna. Det är viktigt att kunna integrera Internet i företagets marknadsföring så att Internet blir en del av helheten, säger From.
Vanligtvis utnyttjas hemsidor enligt Ojala för att nå ut med reklam och produktinformation till potentiella kunder. Det finns också exempel på företag som väckt allmän debatt som vill delta i debatten med sina egna argument och väljer att göra det via Internet. Föreningar igen utnyttjar ofta Internet för att värva medlemmar och hemsidan kan fungera som en billig men landsomfattande föreningstidning.
-Tack vare e-post har tröskeln att ta kontakt med ett företag eller en förening blivit mycket lägre. Det finns exempel på företag som ordnat tävlingar och fått en tredjedel av svaren via e-post trots att de satsar enormt mycket mer på att marknadsföra tävlingen i den traditionella median och tagit emot svar per telefon och brev.
En medelmåttig hemsida besöks enligt Ojala 20 000 - 30 000 gånger per månad medan populära hemsidor besöks 100 000 gånger per månad. Välbesökta hemsidor är sådana som innehåller mycket bilder eller ofta uppdaterat material, till exempel tidningars hemsidor.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.