www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / Ideologiernas slagfält
Publicerad i Hufvudstadsbladet 14.04.1996
Ideologiernas slagfält


-Internet kommer att revolutionerat revolutionen!
George Eric Hawthorne kan det här med revolutioner, han livnär sig på att sälja drömmar om revolutioner. För några år sedan grundade han skivbolaget "Resistance Records" som via Internet framgångsrikt marknadsför skivor med fascistiska budskap.

Internet har förskjutit maktförhållandena. Stora internationella organisationer står handfallna medan små organisationer effektivt sprider sina ideologier över hela världen för 50 mark per månad. Att pennan är mäktigare än svärdet har kanske aldrig varit så sant som nu och många har upprustat till det som i dag bäst motsvarar metaforens penna: WWW. Alla vill vara med på det högteknologiska slagfältet i kampen om människors uppmärksamhet, från Ku Klux Klan till Amnesty, för idag fastslås sanningar på basen av snabba opinionsmätningar. Till och med traditionella rebeller som Zappatista i Mexico för nu sin gerillakamp också på nätet. Informationssamhället har slutligen börjat göra skäl för sitt namn, såvida man inte anser att ordet "information" har någon kvalitativ egenskap.

Nya möjligheter

Bland de organisationer som vunnit mest på Internethysterin finns många medelstora organisationer inom u-landshjälp och naturvård, organisationer som varit tillräckligt stora för att ha värdefull information men inte tillräckligt stora för att lätt nå ut med den. Ett exempel på en sådan organisation är Rädda Barnen.
-Internet innebär en otrolig mängd nya möjligheter att kommunicera vår verksamhet både externt och internt. Mycket av den ofta specialiserade kunskap vi har kan nu nå en nästan oändlig mängd människor, säger Per-Erik Åström som är Internetansvarig inom Rädda Barnen.
Som exempel nämner Åström det nyhetsbrev om barnsoldater som finns på Rädda Barnens hemsida och som bland annat uppmärksammats i NewsWeek.
-Det är skrivet på engelska och unikt i sitt slag. Redan idag efter bara två nummer har vi en stark känsla av det har lästs av "rätt" målgrupp.
Rädda Barnen räknar med att elektronisk post för intern kommunikation kommer att medföra inbesparingar både i tid och pengar.
-För oss, som är verksamma i tredje världen, är Internet enbart en tillgång och vi gör betydande satsningar i hårdvara och utbildning av personal under de närmsta åren för att till fullo utnyttja de nya möjligheterna, säger Åström.

Snabbt och billigt

-Att samla information, skriva och redigera tar lika lång tid för en Web sida som för en bok eller en artikel. Skillnaden är att när informationen väl är skriven och redigerad så är arbetet och utgifterna över, ingen tryckning, ingen distribution, ingen reklam och inget resande, säger Jeansen från Ritual Abuse Home Page.
Ritual Abuse Home Page sprider information om de psykiska och fysiska övergrepp som hänger ihop med vissa sekter, ungefär som Rädda Individen i Sverige eller Uskontojen Uhrien Tuki här i Finland.
Enligt Jeansen når deras information människor inom många branscher runtom i världen.
-Akademiker, poliser, domare, politiker, terapeuter och familjemedlemmar läser vår information.
Jeansen erkänner att det i viss mån ändå är frågan om en elit som har tillgång till information, de med tillgång till Internet, och att en bok skulle nå ut till ett större tvärsnitt av befolkningen.
-Men en bok når enbart ut till de som mycket aktivt söker informationen i den. Via Internet når vår vi också ut till sådana som endast råkar stöta på informationen, sådana som inte ens trott att rituella övergrepp existerar och till sektmedlemmar. I vissa avseenden begränsar Internet vem som får tillgång till informationen men i andra avseenden hjälper nätet oss att nå ut till en bredare publik, säger Jeansen.

-Jag är bara en privatperson och representerar ingen organisation. Det här tycker jag påvisar något av det viktigaste med Internet: för 10 dollar per månad kan vem som helst hyra ett Weber "utrymme" och upprätthålla samma nivå av global närvaro som vilken organisation eller företag som helst, säger T.E. Wilder som bland annat upprätthåller en sammanfattande WWW sida om självständighetsrörelser runtom i världen. Sidan uppfattas av många som internets mittpunkt för politiska rörelser som arbetar för självständighet eller nationellt oberoende.
Wilder upprätthåller fem olika WWW enheter med sammanlagt över hundra dokument.
-Trots att jag studerar och enbart arbetar halva dagarna har jag inga problem att finansiera mina projekt, säger Wilder.

E-böner

Jesus Fellowship är en av de många religiösa organisationer som funnit nätet.
-Vår kyrka vill framför allt nå ut till unga män eftersom de utgör en grupp i samhället som den kristna kyrkan traditionellt inte nått så väl, säger John Campbell.
Campbell framhåller att Jesus Fellowship försöker nå ut med det kristna budskapet på ett sätt som passar dagens generation.
-Speciellt våra e-böner har väckt människors fantasi. Vem som helst kan via e-post skicka in en önskan om förbön.
Enligt Campbell är Internets största nackdel att det inte alls är så globalt som det ibland påstås men nämner gärna de positiva reaktioner som e-bönerna fått från bland annat Malaysia.

Desinformation

Efter den förödande bomben mot en federal byggnad i Oklahoma i fjol har de mest extrema skyddskårernas informationskampanjer på internet begränsats men fascismen frodas ändå. Gamla kända organisationer som Ku Klux Klan räknar endast upp telefonnummer och adresser till sina delstatskontor på sin hemsida medan nya organisationer som Stormfront upprätthåller en mycket omfattande service på tre språk via sin hemsida.

I skydd av den nordamerikanska dyrkan av yttrandefrihet bedrivet ett tiotal renodlade fascistiska organisationer omfattande och seriös verksamhet med allt från hakkors och bibelcitat för rasåtskillnad till artiklar med vetenskapliga förtecken som förnekar ljudeförintelsen och upphöjer den "ariska rasen". Fascisterna på Internet är inte anonyma arbetslösa ungdomar utan kostymklädda män med akademiska eller kyrkliga titlar som är noggranna med att deras namn stavas rätt i media.

En fascistisk organisationerna med hög profil är American Renaissance som ger ut en tidning med samma namn. I nyaste numret analyserar paradartikeln den svenska socialdemokraten Gunnar Myrdals ideer som beskrivs som "de mest förödande ideer som någonsin yttrats".
-För oss är Internet oersättligt. Vår närvaro på nätet har väckt internationell uppmärksamhet och tusentals människor i ett dussin länder har vänt sig till oss med frågor. Utan Internet skulle vi aldrig kunna nå människor i länder som Australien eller Bulgarien, säger Jared Taylor som är redaktör på American Renaissance.
Enligt Taylor har WWW sidan i vissa avseenden blivit viktigare än själva tidningen. Varje månad är det långt fler människor som besöker deras WWW sida än som prenumererar på tidningen.
-Internet är i sanning ett demokratiskt forum som rymmer allas ideer. För första gången i historien är ideernas innehåll det enda avgörande, inte hur mycket pengar som funnits tillgängliga för att marknadsföra dem, säger Taylor och låter som vilken liberalist som helst.

En av världens mest kända nynazister är tysken Ernst Zundel som är bosatt i Kanada. Som emblem använder hans organisationen ett snedställt Z inskrivet i en vit cirkel på röd botten.
-Internet har inneburit en enorm förändring för oss och förändringen har överskridit våra vildaste förhoppningar. Tidigare var vi helt beroende av traditionella nyhetsmedier, som ofta var mycket negativt inställda till oss och bilden de projicerade av mig var minst sagt bisarr.
Enligt Zundel har Zundelsite, som WWW enhet kallas, över 700 besökare och 4000 lästa dokument per dygn.
-Den alternativa median, speciellt i USA, lyfter fram våra pressmeddelanden och den etablerade median har berört oss i hundratals artiklar. Inget av det här skulle ha varit möjligt utan Internet.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.