www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: Y2k katastrofen
Publicerad i Hufvudstadsbladet 02.01.2000
På nätet: Y2k katastrofen


Under hösten har det uppstått en Y2k-katastrofvåg bland konservativa kristna i USA. Kristna familjer uppmanas att lagra mat, vatten och ammunition inför den totala katastrof som kommer att inträffa när vi går över från år 99 till 00 och världens datorer stannar. Församlingar, föreningar och tv-evangelister med miljoner anhängare står bakom budskapet så det är inte frågan om små, isolerade fenomen.
Här beskrivs situationen några dagar innan nyår så om du läser detta nu efter nyår och samhället ännu fungerar betyder det att nedanstående webbplatser innehöll överdrivna budskap.

Y2K for Women www.y2kforwomen.com
Vad varje kvinna bör veta för att skydda sig och sin familj. Här lär du dig hur du skall lagra tillräckligt med mat och vatten inför katastrofen. Här lär du dig också att det är ok att försvara ditt hem med ett vapen när anarki och plundrande utbrutit. Här finns också råd åt kvinnor hur de skall övertyga sin man om att dessa åtgärder är tillräckliga ifall mannen vill vidta mer extrema åtgärder.

The Joseph Project 2000 josephproject2000.org
På 24 timmar samlade organisationen in över 100.000 mark i form av donationer för att bygga upp kriscenter inför Y2k katastrofen. Två av organisationens grundidéer är att hjälpa lokala församlingar med återuppbyggnadsarbeten nästa vår och att sprida information, inte panik, om Y2k.

Y2K - a Christian Perspective www.christiany2k.com
Målsättningen med dessa webbsidor är enligt upphovsmännen att ge balanserad information om Y2k så att troende skall finna den inspiration de behöver för att stöda och hjälpa under de månader av osäkerhet och förvirring som står framför oss.

Chatolic 2000 www.catholic2000.com
Y2k har ingen religiös bakgrund enligt upphovsmännen till denna sida utan Y2k är ett rent sekulärt och tekniskt problem. Trots detta orsakar Y2k moraliska, ekonomiska och spirituella problem för katolska familjer och individer eftersom teknologi alltid har en inverkan på själar, kulturer och samhällen. Speciellt mycket information finns här inte, närmast är det ett diskussionsforum angående Y2k och katolicism.

Noah's Millennium Ark 1999-2000 www.millennium-ark.net
"Det börjar nu!" Detta är i första hand en marknadsföringsplats för boken "Våga förbereda dig" som både innehåller bevis för att katastrofen kommer att inträffa och praktiska råd om hur du väljer generator, lagrar mat, stöper dina egna ljus och så vidare. En del av informationen finns på webbsidorna, men för att lära dig allt skall du köpa boken för $33,95.

Y2KFoods y2kchaos.com
BL farmen påstår sig vara den största leverantören av Y2kfood i hela "förberedelseindustrin" som de kallar sin bransch. Maten är specialutvecklad för Y2k överlevnad och levereras i största möjliga förpackningar för att du skall kunna lagra så mycket mat som möjligt inför Y2k katastrofen. De är mycket måna att framhålla att de registrerat "y2k-mat" som sitt eget varumärke och beklagar att andra företag också påstår sig sälja Y2kfood. "Är du villig att anförtro ditt liv åt företag som olagligt använder ett annat företags varumärke?"Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.